Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över nya Sigfridsborgsskolan

Sigfridsborgsskolan

Det byggs många nya bostäder i Älta och inflyttningen är stor vilket innebär att behovet av nya skolplatser ökar hela tiden. Nu är nya Sigfridsborgsskolan klar och verksamheten har flyttat in. Under sommaren 2021 började arbetet med skolgården och den nya sporthallen.

Profilbild saknas

Lena Törnvall

Byggprojektledare

08-7189868

Vad händer nu och i nästa steg?

Skolgården färdigställs

Arbeten med skolgården pågår och kommer att färdigställas i etapper. I den första etappen, som blir klar i oktober, anläggs en ny gångväg från Lovisedals-vägen till skolan och nya cykelställ ställs på plats. Arbeten med soprum och förråd och ytterligare en del av skolgården blir klara under december 2021.

Skolgård 1.JPG

Skolgård 2.JPG

Nu läggs grunden för den nya sporthallen

Snart börjar arbetet med stomresning som kommer att pågå fram till januari 2022.

Byggtrafik och framkomlighet

Under bygget av sporthallen kommer lastbilar och kranbilar att leverera material till bygget vid cirka fem tillfällen. Transporterna kommer i största möjliga mån att genomföras utanför högtrafik för att framkomligheten till och från skolan ska påverkas så lite som möjligt.

Trollöra flyttas tillfälligt

När nya sporthallen vid Sigfridsborgsskolan började byggas fick konstverket Trollöra flytta tillfälligt. Men snart ska Trollöra flytta hem igen, till en ny plats på skolgården.

Trollets nya placering.jpgKartan visar var Trollöra kommer placeras på skolgården.

Nya Sigfridsborgsskolan

Nya skolbyggnaden blev klar i juni 2021 och det firades med en invigning i september. Under sommaren har den gamla skolan rivits och tältet som fungerar som tillfällig sporthall är i full drift.

Sidan uppdaterades: