Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Illustration över nya Sigfridsborgsskolan

Sigfridsborgsskolan

Det byggs många nya bostäder i Älta och inflyttningen är stor vilket innebär att behovet av nya skolplatser ökar hela tiden. Därför har Nacka kommun beslutat att det ska byggas en ny skola på tomten där Sigfridsborgsskolan står idag. Det byggs även en ny sporthall. Den nya skolan ska rymma cirka 800 elever och beräknas stå klar augusti 2021.

Vad händer nu och i nästa steg?

Sigfridsborgsskolan är snart färdigbyggd och i maj är det dags för slutbesiktning. Efter skolavslutningen i juni flyttar skolan in i den nya skolbyggnaden. Men för att detta ska vara möjligt måste arbeten utanför skolbyggnaden slutföras under sommarlovet. Med start 28 juni startar följande arbeten som pågår i sommar:

  • Arbetsområdet kommer att flyttas runt den befintliga skolan.
  • Skolpaviljongen vid korsningen Lovisedalsvägen/Evalundsvägen monteras ner och fraktas bort.
  • Den gamla skolan rivs, arbetet pågår i ungefär sex veckor.
  • Platskontoret skalas ned och flyttas till parkeringsplatsen vid Ältadalens förskola. Detta för att göra plats för idrottstältet som kommer sättas upp på grusplanen där platskontoret står idag. Idrottstältet kommer att fungera som tillfällig gymnastiksal för skoleleverna fram till dess att den nya sporthallen är färdig.
  • Efter att den gamla skolbyggnaden är riven börjar bygget av sporthallen.

Rivning av gamla skolan

För att korta ner tiden för rivningsarbetet kring skolan kommer arbetet att pågå fram till klockan 18.00 under de sex veckor som rivningen genomförs. Arbeten som är störande ljudmässigt kommer att sluta klockan 16.00. Rivningsområdet vattnas kontinuerligt för att binda dammet och förhindra att det sprids. Bullerdämpande utrustning och avskärmning används för att arbetet inte ska överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplats.

Trafik och framkomlighet

För att montera ner och frakta bort skolpaviljongerna behövs en mobil lyftkran. Den kommer att stå i korsningen Lovisedalsvägen/Evalundsvägen 28 juni-30 juli, vilket påverkar framkomligheten.

Nya Sigfridsborgsskolan

Skolbyggnaden är den första etappen i bygget och ska färdigställas till juni 2021 så att skolan kan starta sin verksamhet till höstterminen samma år.

Juni till augusti 2021 rivs den gamla skolan, NCC skalar ner sitt platskontor och flyttar det till skoltomtens östra del mot Lovisedalsvägen och efter det börjar arbetet med att bygga den nya sporthallen som beräknas stå klar december 2022. Parallellt med sporthallsbygget fortsätter arbeten med skolgård och parkeringsplatser samt angöring till skolan. Dessa arbeten beräknas vara klara december 2021.

Sidan uppdaterades: