Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över nya Sigfridsborgsskolan

Sigfridsborgsskolan

Det byggs många nya bostäder i Älta och inflyttningen är stor vilket innebär att behovet av nya skolplatser ökar hela tiden. Nu är nybyggda Sigfridsborgsskolan klar och verksamheten har börjat flytta in. I sommar genomförs arbeten på skolgården och arbetet med den nya sporthallen börjar.

Vad händer nu och i nästa steg?

När nya sporthallen vid Sigfridsborgsskolan började byggas fick konstverket Trollöra flytta tillfälligt. Men snart ska Trollöra flytta hem igen, till en ny plats på skolgården.

Trollets nya placering.jpgKartan visar var Trollöra kommer placeras på skolgården.

Nya Sigfridsborgsskolan är klar och efter skolavslutningen i juni började verksamheten att flytta in i den nya skolbyggnaden. Nu återstår arbeten utanför skolbyggnaden som måste slutföras under sommarlovet. Med start 28 juni startar följande arbeten som pågår i sommar:

  • Arbetsområdet kommer att flyttas runt den befintliga skolan.
  • Skolpaviljongen vid korsningen Lovisedalsvägen/Evalundsvägen monteras ner och fraktas bort.
  • Den gamla skolan rivs, arbetet pågår i ungefär sju veckor.
  • Platskontoret flyttas till parkeringsplatsen vid Ältadalens förskola. Detta för att göra plats för idrottstältet som kommer sättas upp på grusplanen där platskontoret står idag. Idrottstältet kommer att fungera som tillfällig gymnastiksal för skoleleverna fram till dess att den nya sporthallen är färdig.
  • Efter att den gamla skolbyggnaden är riven börjar bygget av sporthallen.

Rivning av gamla skolan

För att korta ner tiden för rivningsarbetet kring skolan kommer arbetet att pågå fram till klockan 18.00 under veckorna som rivningen genomförs. Arbeten som är särskilt störande kommer att sluta klockan 16.00. När betongplattan till gamla skolan rivs kommer det att bullra och damma eftersom plattan måste knäckas/borras till mindre bitar innan den transporteras iväg. Rivningsområdet vattnas kontinuerligt för att binda damm och förhindra att det sprids. Arbetet pågår 28 juni-13 augusti.

Trafik och framkomlighet

För att montera ner och frakta bort skolpaviljongerna behövs en mobil lyftkran. Den kommer att stå i korsningen Lovisedalsvägen/Evalundsvägen 5-9 juli, vilket påverkar framkomligheten.

I Nytt om Sigfridsborgsskolan kan du läsa mer om sommarens arbeten.

Nya Sigfridsborgsskolan

Skolbyggnaden är den första etappen i bygget och ska färdigställas till juni 2021 så att skolan kan starta sin verksamhet till höstterminen samma år.

Juni till augusti 2021 rivs den gamla skolan, NCC skalar ner sitt platskontor och flyttar det till skoltomtens östra del mot Lovisedalsvägen och efter det börjar arbetet med att bygga den nya sporthallen som beräknas stå klar december 2022. Parallellt med sporthallsbygget fortsätter arbeten med skolgård och parkeringsplatser samt angöring till skolan. Dessa arbeten beräknas vara klara december 2021.

Sidan uppdaterades: