Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sigfridsborgsskolan

Det byggs många nya bostäder i Älta och inflyttningen är stor vilket innebär att behovet av nya skolplatser ökar hela tiden. Därför har Nacka kommun beslutat att det ska byggas en ny skola på tomten där Sigfridsborgsskolan står idag. Det byggs även en ny sporthall. Den nya skolan ska rymma cirka 800 elever och beräknas stå klar augusti 2021.

Vad händer nu och i nästa steg?

Utvändiga arbeten

Huset är tätt sedan i mars och nu genomförs arbeten med yttertaket och en del kompletterande arbeten med fasaden, så som fogning, bättringsmålning och utsmyckning av entréer och vissa fönsterpartier. Entréerna får utsmyckning i form av grå och träfärgade kompositplattor för en mer levande fasad. Yttertaket blir klart till midsommar.

Vi har planerat arbetet så att det ska störa så lite som möjligt när semesterveckorna börjar. Exempelvis så kommer vi att genomföra fasadarbeten in mot skolgården under vecka 28 så att närboende längs Sigfridsborgsvägen och Odlingsvägen störs så lite som möjligt. Arbetet görs med hjälp av en lift.

Invändiga husarbeten

Nu är tre fjärdedelar av väggarna i skolbyggnaden på plats och installationer som el, vatten och avlopp, ventilationssystem och sprinkler har dragits fram. Innan semestern är väggarna och rumsindelningen helt klar. Golven på plan 1 är flytspacklade och nu är det dags att flytspackla även bottenplanet, plan 0. Målning av väggar påbörjas nu och blir klar i höst.

Markarbeten

Infartsvägen till nya skolan ska snart asfalteras och blir därmed helt klar i juni. Skolgårdytorna 8A:1 och 8A:2 kommer att färdigställas under sommaren och byggtrafik inom området går som pilen visar. Efter det kommer 8A:3 genomföras. Det kommer därför bli ökad trafik med maskiner inne på arbetsområdet och de kommer precis som liftarna för fasadkompletteringar behöva köra och arbeta så som pilarna visar. Detta arbete kommer pågå till oktober ungefär. Anledningen till att trafiken måste gå här är för att det är för trångt mellan den nya skolan och befintlig skola.

Bild Siggan4 juni.png

Bygglovet har beviljats

I januari gick ett nyhetsbrev ut där vi berättade att vi skulle söka nytt bygglov för vissa delar av projektet. Anledningen till det var att projektet fått nya förutsättningar efter beslut av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gällande skyddsrummet i den befintliga skolan. Bygglovet är nu beviljat och om beslutet inte överklagas inom överklaganperioden så kommer beslutet vinna laga kraft i mitten av juni.

Invändiga arbeten

Innerväggar lanternin

Innerväggar lanternin.jpegInnerväggarna i lanterninen byggs från ställning. Lanterninens funktion är att släppa in så mycket ljus som möjligt till skolans inre delar. Detta för att klara kraven för dagsljusinsläpp enligt Miljöbyggnad Silver, vilket huset är projekterat att klara.

Brandmålning stålbalkar

Brandmålningar stålbalkar, arbete från ställning.jpegHär brandskyddsmålas stålbalkarna i lanterninen för att kunna stå emot en eventuell brand bättre.

Installationer

Installationer.jpegHär syns rumsbildningen och installationer, vilka sedan döljs av undertaket.

Regling och "enkling"

Regling & enkling.jpegInnerväggar reglas upp och täcks med gips på ena sidan, ”enkling”. I de flesta väggar sätts även plywoodskivor innanför gipsskivan så att man sedan kan fästa inredning säkrare på väggen.

Isolering och dubbling

Isolering & dubbling.jpegEn nästan färdig innervägg. Uppregling, täckning, rör för elinstallationer i vägg samt i detta fall, isolering. Väggen täcks igen med plywood och gips och är sedan klar.

Utvändiga arbeten

Fogning, komplettrande målning fasad

Fogning, kompl målning fasad.jpegFasadkompletteringar så som fogning mellan väggelementen och kompletterande målning görs från lift.

Pågående färdigställande takläggning

Pågående färdigställande takläggning.jpegTaket runt den ena delen av lanterninen byggs upp och täcks med papp.

Deletapp färdigställande utvändigt

Deletapp färdigställande utv.jpegArbeten med den nya infartsvägen. Asfalterad och klar under juni månad.

Skolbyggnaden är den första etappen i bygget och ska färdigställas till juni 2021 så att skolan kan starta sin verksamhet till höstterminen samma år.

Juni till augusti 2021 rivs den gamla skolan, NCC skalar ner sitt platskontor och flyttar det till skoltomtens östra del mot Lovisedalsvägen och efter det börjar arbetet med att bygga den nya sporthallen som beräknas stå klar december 2022. Parallellt med sporthallsbygget fortsätter arbeten med skolgård och parkeringsplatser samt angöring till skolan. Dessa arbeten beräknas vara klara december 2021.

Sidan uppdaterades: