Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sigfridsborgs sporthall

Nacka kommun bygger en fullstor sporthall bredvid nybyggda Sigfridsborgsskolan i Älta. Sporthallen ska stå klar årsskiftet 2022/2023.

Vad händer nu och i nästa steg?

Juli-sep 2022

  • Kompletterande invändiga arbeten genomförs vilket innebär färdigställande av installationer, plattsättning och målning.
  • I slutet av denna period börjar vi montera sportgolvet och idrottsutrustningen.
  • Arbetet med fasaden på sporthallens lågdel fortsätter och fasadskivor och skärmtak monteras.
  • Vi genomför förberedelser för att kunna montera solcellsanläggningen.
  • På skolgården fortsätter markarbetet med att montera lekutrustning och skapa en trevlig utemiljö.
  • Skyddsrummet renoveras för att återfå sitt ursprungliga skick. Ovanför skyddsrummet skapas en yta för boll-lek.

Är du nyfiken på hur den nya sporthallen kommer att se ut?

Välkommen in på en ”sneak peek”!

Genom länken nedan kan du själv promenera runt i sporthallen som visar hur Boo gårds och Sigfridsborgs sporthall kommer att se ut, de byggs nämligen efter samma ritning och med samma arkitekt. Miljön utomhus visar skolgården utanför Sigfridsborgsskolan. Sporthallarna ser likadana ut i spelet som i verkligheten även om färgerna kan uppfattas lite olika. Länk till spelet.

Siggan invändigt 11 april.jpgInvändiga kompletteringar pågår vilket bland annat innebär färdigställande av väggar, installationer och målning.

Byggtrafik och framkomlighet

Under bygget av sporthallen kommer lastbilar och kranbilar att leverera material till bygget vid cirka fem tillfällen. Transporterna kommer i största möjliga mån att genomföras utanför högtrafik för att framkomligheten till och från skolan ska påverkas så lite som möjligt.

Illustrationer över nya sporthallen

Sigfridsborgs sporthall med bollplan Webb.jpgIllustrationen ovan visar nya Sigfridsborgs sporthall (hängmattorna är dock ersatta med pingisbord, vilket inte syns i bilden)

Sporthall Sigfridsborgs artikel.jpgIlustrationen ovan visar sporthallen sett från Loviselundsvägen/Evalundsvägen.

Sporthall bild 2 artikel.jpgIllustrationen ovan visar sporthallens lågdel som kommer att bekläs med fasadskivor i trä.

Ritningar över sporthallen

0481-A-40-3-101 fasad nordöst och sydöst sporthall.pdf
0481-A-40-3-102 fasader nordväst och sydväst.pdf

Sidan uppdaterades: