Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av den nya skolan.

Boo Gårds skola

Boo Gårds skola har byggts ut för att kunna ta emot elever ända upp till årskurs 9. Skolbyggnaden invigdes i augusti 2021. Kommunen bygger nu en ny sporthall. Den beräknas vara färdig till hösten 2022.

Lena Törnvall

Lena Törnvall

Byggprojektledare

08-7189868

Aktuella arbeten: utemiljö

Nu monteras markiser på fasaden mot Boovägen samt kvarstående fasadgestaltning på sydöstra gaveln.

Ilustration taket Boo gård skola.jpgIllustration över Boo gård skolas fasad med markiser.

Lekutrustning och utemiljön färdigställs. Se skedesplanen för detaljer.

Illustration lekytor.jpgIllustration över skolgården med lekytor.

Skedesplan

Klicka här för större bild på skedesplanen i PDF

Skedesplan överlämning till skolverksamheten rev. 2022-01-13.jpg

Sporthallen Boo Gårds skola Bird eye_webb.jpgDen planerade sporthallen i fågelperspektiv. Illustration: NCC

Skolan och sporthallen får ett gemensamt entréområde norr om Boovägen och båda blir lätta att nå från den stora parkeringen på andra sidan Boovägen. Byggtiden är beräknad till cirka ett år. Den beräknas bli färdig till hösten 2022.

Så blir nya skolgården

Klicka här för en större bild (PDF-dokument, 3,4 MB)

Illustrationsplan skolgård sep 2021.JPG

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: