Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Järlahöjdens förskola

I takt med att Nacka växer byggs antalet förskoleplatser ut. Den nya förskolan på Järlahöjden har plats för 160 barn och kommer att ligga intill Eklidens skola och den blivande stadsparken. Förskolan började byggas i början av 2022 och beräknas öppna hösten 2023.

Profilbild saknas

Jakob Vogel

Projektledare

Förskolegård med bevarad natur

Förskolan får två våningar med plats för 160 barn. Förskolegården erbjuder naturlek med träd och bevarade berghällar samt en nära koppling till den kommande stadsparken. '

Nära till det mesta

Härifrån blir det gångavstånd från Lillängen, Järla, Nya gatan samt från framtida bostäder på Järlahöjden. Det är också nära till blivande tunnelbana, bussterminal och till Saltsjöbanan samt till natur, service, idrott och kultur.

Gång- och cykelvänligt

Nya gång- och cykelbanor till och från förskolan ingår i projektet. Överlag förbättras trafiksäkerheten i området genom mer sammanhängande gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. Det blir cykel- och barnvagnsförråd i anslutning till förskolans huvudentré och parkering för hämtning och lämning av barnen.

En kommunal förskola

Förskolan kommer att drivas kommunalt. Ungefär ett halvår innan förskolan öppnar kan man ställa sig i kö till förskolan på nacka.se.

Så här kan du påverkas under byggtiden

I mitten av januari 2022 sätts byggstaket upp runt området där förskolan ska byggas. Gående hänvisas runt området, en parkeringsyta försvinner och marken förbereds där förskolan ska stå. Transporter kommer att gå till och från arbetet. Läs mer om hur du kan påverkas under byggtiden.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • I oktober 2021 godkände miljö- och stadsbyggnadsnämnden bygglovet.
  • I mitten av januari 2022 hägnades området där Järlahöjdens förskola ska byggas in, och marken förbereds.
  • Våren 2022 börjar förskolebyggnaden att byggas och sedan görs gården iordning.
  • Hösten 2023 planeras förskolan vara klar för att öppna.
  • Bygget av förskolan och dess placering samordnas med omkringliggande verksamheter och stadsbyggnadsprojekt, som Eklidens skola och projektet Järlahöjden.

planeringsskiss.JPG

Skiss över byggnadens tänkta placering. Den slutliga utformningen av byggnaden, tomten och omgivande vägar och andra ytor är inte klar.

  • Detaljplanen för fastigheten vann laga kraft 2017.

Bildtext: Visionsbild. Illustration: Double Action AB

Nålen på kartan markerar fastigheten där förskolan ska byggas.

Sidan uppdaterades: