Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Lillängens förskola

En ny förskola med 8-10 avdelningar planeras i Lillängen för att bidra till att lösa behovet av förskolor i Nacka stad.

Profilbild saknas

Terese Jörgensen

projektledare

Profilbild saknas

Emilie Larsen

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat om ett planuppdrag.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) börjar bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunen ansvarar för utbyggnad av vägar och va.

Vad händer nu och i nästa steg?

Lillängens förskola är tänkt att ligga i ena änden av ett naturområde mellan Lillängsvägen och Fjällstigen, söder om Värmdövägen och strax norr om Saltsjöbanans station Lillängen.

I arbetet med att ta fram ett planförslag ska lämplig lokalisering studeras för att göra så lite intrång i naturmiljön som möjligt. Den befintliga skogen och berget kan bli en stor tillgång för barn och personal i den nya förskolan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.