Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Lillängens förskola

En ny förskola med 8-10 avdelningar planeras i Lillängen för att bidra till att lösa behovet av förskolor i Nacka stad.

Profilbild saknas

Terese Jörgensen

projektledare

Profilbild saknas

Emilie Larsen

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Lillängens förskola. Detaljplanen syftar till att bidra till att lösa behovet av förskoleplatser i centrala Nacka. Planen syftar även till att skydda värdefulla träd. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Under samrådstiden 29 maj till 1 juli 2018 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Välkomna till öppet hus

Förslaget kommer att presenteras vid ett öppet hus i Nacka Stadshus utställningshall måndagen den 11 juni 2018 kl 18.00-19.30. Under öppet hus kommer representanter från kommunen finnas på plats för att svara på frågor.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 1 juli 2018 till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2018/249 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2018/249
131 81 Nacka

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering . Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Frågor?

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Emilie Larsen, telefon 08-718 97 66 eller e-post emilie.larsen@nacka.se.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att utökat förfarandet enligt 5 kap 7 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas eftersom planförslaget kan vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

För mer information om Nacka stad se www.nacka.se/stad

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.