Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya gatan

Projektet Nya gatan är en del av Centrala Nacka, Sveriges första garanterat naturbana stadsdel. Här får stadens dynamik möta naturens kraft. Inom projektet byggs nya kvarter, gator och torg, kaféer och restauranger.

Profilbild saknas

Andrea Lundin

Projektledare

Profilbild saknas

Benjamin Dedic

Byggprojektledare

I projektet Nya gatan ingår två olika detaljplaner: Stadshusområdet och Elverkshuset. Detaljplanerna möjliggör för cirka 1000 nya bostäder och lokaler för verksamheter, som butiker, kaféer och fritidsverksamhet, som är fördelade på sju kvarter.

Kvarteren är belägna mellan Nacka stadshus och Nacka Forum, inte långt från den kommande tunnelbanestationen Nacka.

Nya torg och allmänna platser

Kommunen bygger ut allmänna platser, som gator och torg, inom detaljplanerna. I projektet planeras det för två torg, Granithöjden och Agnestigs torg, med träd, blommor och sittplatser. Dessutom kommer det att byggas två trappor, Östra och Västra Granittrappan, som kommer binda samman kvarteren och övriga delar av Centrala Nacka. Läs mer om Agnestigs torg.

Värmdövägen, intill kvarteren, har byggts om till en trygg stadsgatan med breda gång- och cykelvägar som kantas av träd och regnbäddar. Läs mer om projektet Värmdövägen.

Visionsbild över Agnestigs torg. Illustration: Mandaworks.torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpg

Samverkan mellan aktörer

I samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor utvecklas Nya gatan till en stadsdel där det urbana stadslivet och naturen möts på ett nytt sätt. Läs mer om samarbetet på centralanacka.se.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Skanska bygger, på uppdrag av Nacka kommun, ut allmänna platser som gator och torg, inom båda detaljplanerna. Läs mer om samarbetet och följ arbetet på Skanskas blogg.
  • Våren 2020 började kvarteren inom detaljplanen för Nya gatan, stadshusområdet att byggas. Utbyggnaden av kvarteren sker etappvis där de första lägenheterna och lokalerna blev klara för inflyttning i slutet av 2021. Allteftersom nya kvarter färdigställs flyttar nya boende och verksamheter in, och kommunens allmänna platser kan färdigställas.
  • Inom detaljplanen för stadshusområdet är det Sveafastigheter, Storstaden Bostad, Botrygg, Wallenstam och Hemsö som bygger bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, samt lokaler för verksamheter.
  • Inom detaljplanen Elverkshuset har Kungsvåningen färdigställt sina bostäder och inflyttning sker i slutet av 2023. OBOS bostäder är under produktion.
  • Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.

Bakgrund

  • Detaljplanen för Nya gatan, Elverkshuset, vann laga kraft den 11 januari 2021.
  • Detaljplanen för Nya gatan, Stadshusområdet, vann laga kraft den 11 januari 2018.
  • Kommunen har markanvisat sex kvarter inom projektet Nya gatan till: Sveafastigheter, Storstaden Bostad, Botrygg, Hemsö, Wallenstam och Kungsvåningen.

Sidan uppdaterades: