Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nya gatan

Cirka 1000 nya bostäder samt lokaler för verksamheter är planerade i den här delen av Nacka stad, väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen och inte långt från den kommande t-banestationen Nacka.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

I projektet Nya gatan ingår två detaljplaner: Stadshusområdet och Elverkshuset. Klicka på länkarna till undersidorna för att komma till projektens webbplatser.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Inom stadshusområdet har förberedande arbeten startat, där det borras och sprängs. Alla arbeten utförs på vardagar mellan klockan 07.00 och 16:00. Sprängningarna sker klockan 10:00, 12:00 och 14:00.

 • De förberedande arbetena utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Skanska ansvarar för att spränga, lägga ner ledningar samt bygga gator och torg. Läs om samarbetet. På stadshusområdet pågår sprängningarna t.o.m. december 2019. Läs om säkerhet, buller och dammbekämpning på Skanskas blogg.

 • Skanska har gjort en anmälan om att krossa sten på arbetsområdet mellan den 30 april 2019 och den 31 december 2019. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade under sammanträdet den 4 juni att godkänna krossen, med villkor om skyddsåtgärder. Beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 11 juni. Efter granskning uppmärksammades att villkor 3 och 4 låste verksamheten till åtgärder som i förlängningen riskerar att öka bullret. Dessa villkor ändrades därför den 27 juni, efter att nämnden informerats.

  Ändringsbeslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla: https://www.nacka.se/anslagstavla

  De som är berörda kan skicka synpunkter senast den 19 juli till miljoenheten@nacka.se eller till Miljöenheten, 131 81 Nacka, märkt M 2019-710. Ange gärna mejladress, namn och postadress.

  Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 4 juni har överklagats till Länsstyrelsen. Överklagandet kom in i tid och har skickats vidare till Länsstyrelsen. Överprövningen kommer att genomföras av Länsstyrelsen. Frågor om handläggningen och synpunkter som rör överprövningen ska skickas dit. Se även Länsstyrelsens webbdiarium.

  Miljö- och stadsbyggnadsnämndens roll i ärendet är framöver att lämna synpunkter och motivera beslutet för överprövande instans.

 • I början av 2020 börjar husen byggas på stadshusområdet. Beräknad första inflytt är år 2021.

Följ arbetet genom webbkameran:

Bakgrund

 • Detaljplanen för Nya gatan Stadshusområdet vann laga kraft den 11 januari 2018. Läs mer på Stadshusområdets webbplats.
 • Detaljplanen för Nya gatan Elverkshuset var utställd för granskning hösten 2017. I februari 2018 tillstyrkte miljö- och stadsbyggnadsnämnden planförslaget inför antagande. Nu pågår arbete med de avtal som krävs innan planförslaget kan antas i kommunfullmäktige, vilket kan ske under våren 2019. Läs mer på Elverkshusets webbplats.
 • Tre separata markanvisningsprocesser har genomförts inom projektet:

markanvisning nr 3 på Nya gatan: tredje etappen - sydöstra kvarteret

Den 3 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att Storstaden Bostad kommer att tilldelas mark på ”Nya gatan – sydöstra kvarteret” för att bygga bostäder i Stadshusområdet. Utvärderingen av anbuden gjordes till 75 procent på bästa gestaltningsförslag och till 25 procent på bästa pris.

Anbudsperioden gick ut den 24 februari 2017 för markanvisningstävlingen. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Detaljplaneområdet Nya gatan-Stadshusområdet, med sydöstra kvarteret markerat.

Visionsbild av korsningen mellan Vikdalsvägen och Värmdövägen. Källa: White Arkitekter.

Markanvisning nr 2 på Nya gatan (2016): Kvarteret Brytaren mindre

Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre för att bygga cirka 110 hyresrätter (9 000 BTA) samt lokaler (900 BTA) här. Det beslutade kommunstyrelsen (KS) den 28 november 2016.
Bolaget ska efter upprättade avtal erlägga en tomträttsavgäld om 407 kr/kvm per ljus BTA bostad. Gestaltningsförslag och avgäldsnivå har bedömts lika i utvärderingen av anbuden.

Kvarteret Brytaren mindre är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset (se bilden).
Kvarteret ligger mitt i det blivande Nacka stad, en tät, blandad och levande stadsdel där det ska vara attraktivt att leva, vistas och verka. På fem minuters promenadavstånd ligger Nacka Forum och så småningom även stadspark, tunnelbana och ny bussterminal. Området är en del i etapp 1B i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Tävlingen är avslutad. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Markanvisning nr 1 på Nya gatan (2015)

Nya gatan (1) var det första området där Nacka kommun bjöd in till anbudstävling om markanvisning inom Nacka stad. Tävlingen genomfördes sommaren 2015.

Markanvisningen omfattade sex anbudsområden, varav två med möjlig byggrätt för 120 hyreslägenheter och fyra med 200 lägenheter med fri upplåtelseform.

Intresset för tävlingen var mycket stort och i augusti 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om tilldelning:

Svea Fastigheter AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 120 hyresbostäder och lokaler med bruttototalarea på ca 2 000 kvadratmeter.

Botrygg Förvaltningsfastigheter AB föreslås tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 110 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 2 200 kvadratmeter.

Wästbygg Projektutveckling AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 90 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 1 700 kvadratmeter.

Läs mer om markanvisningar i Nacka kommun

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.