Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya gatan

Nya gatan är en del av Centrala Nacka, Sveriges första garanterat naturbana stadsdel. Här får stadens dynamik möta naturens kraft. På Nya gatan bygger vi nya kvarter, gator och torg, caféer och restauranger.

Profilbild saknas

Nerma Muhovic

Projektledare

08-718 96 21

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

I projektet Nya gatan ingår två detaljplaner: Stadshusområdet och Elverkshuset. Platsen är väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen och inte långt från den kommande tunnelbanestationen Nacka.

Här blir det cirka 1000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, samt lokaler för verksamheter. När bostäderna är klara kompletteras området med ett torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. På torget kommer det också finnas plats för caféer och restauranger att ställa ut sina stolar och bord.

Strax intill området byggs en grön och trygg stadsgata som kantas av träd och där det finns gott om plats för gående och cyklister.

I samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor kommer vi att utveckla Nya gatan till en stadsdel där det urbana stadslivet och naturen möts på ett nytt sätt. Läs mer om samarbetet på centralanacka.se.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Våren 2020 började bostäderna inom Stadshusområdet att byggas och i slutet av 2021 kan de första lägenheterna vara klara för inflyttning. Det är Sveafastigheter, Storstaden Bostad och Botrygg som bygger, både hyresrätter och bostadsrätter.
  • Inom delatljplanen Elverkshuset är det Kungsvåningen och OBOS som kommer att bygga. Markarbeten har startat och 2024 är det första lägenheterna klara för inflyttning.
  • Nacka kommun ska överlåta mark till Hemsö, som planerar att tillföra nya verksamheter på platsen där detaljplanen medger bland annat utbildning och fritidsverksamhet. I och med det är samtliga kvarter på Nya gatan nu markanvisade.
  • Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.
  • De förberedande markarbetena utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Skanska ansvarar för att spränga, lägga ner ledningar samt bygga gator och torg. Läs om samarbetet. Läs om säkerhet, buller och dammbekämpning på Skanskas blogg.

Bakgrund

  • Detaljplanen för Nya gatan Elverkshuset vann laga kraft den 11 januari 2021.
  • Detaljplanen för Nya gatan Stadshusområdet vann laga kraft den 11 januari 2018. Läs mer på Stadshusområdets webbplats.

Sidan uppdaterades: