Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nya gatan

Totalt 500-800 nya bostäder samt lokaler för verksamheter är planerade i den här delen av Nacka stad, väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen och inte långt från den kommande t-banestationen Nacka Centrum.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

I projektet Nya gatan ingår två detaljplaner: Stadshusområdet och Elverkshuset. Klicka på länkarna till höger för att komma till deras webbplatser.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Detaljplanen för Nya gatan, Stadshusområdet har antagits i kommunfullmäktige den 11 december 2017.
  Läs mer på Stadshusområdets webbplats, se länk till höger.
 • Detaljplanen för Nya gatan, Elverkshuset, var utställd för granskning 19 oktober - 16 november 2017. Nu pågår arbetet med att förbereda detaljplanen för antgande under 2018.
  Läs mer på Elverkshusets webbplats, se länk till höger.
 • Den 3 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att Storstaden Bostad kommer att tilldelas mark på ”Nya gatan – sydöstra kvarteret” för att bygga bostäder i Stadshusområdet. Utvärderingen av anbuden gjordes till 75 procent på bästa gestaltningsförslag och till 25 procent på bästa pris.
 • 7 oktober hölls Magiskt VM i trädhus på Nya gatan utanför Nacka stadshus, i det skogsparti där fyra nya kvarter kommer att byggas. Magiskt VM i trädhus arrangerades av Magiska Barnarkitekter för fjärde gången i Nacka och guldmedaljen tillföll Gudmar Sönderin & Hyperisland för deras skapelse "De fria fångarnas fort".
  Nu tas trädhusen ner. Tack alla som kommit och tittat och provklättrat!

  Läs mer om Magiskt VM i trädhus här.

Tre separata markanvisningsprocesser har genomförts inom projektet.

Se nedan för att läsa mer om markanvisningsprocesserna inom projektet.

markanvisning nr 3 på Nya gatan: tredje etappen - sydöstra kvarteret

Den 3 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att Storstaden Bostad kommer att tilldelas mark på ”Nya gatan – sydöstra kvarteret” för att bygga bostäder i Stadshusområdet. Utvärderingen av anbuden gjordes till 75 procent på bästa gestaltningsförslag och till 25 procent på bästa pris.

Anbudsperioden gick ut den 24 februari 2017 för markanvisningstävlingen. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Detaljplaneområdet Nya gatan-Stadshusområdet, med sydöstra kvarteret markerat.

Visionsbild av korsningen mellan Vikdalsvägen och Värmdövägen. Källa: White Arkitekter.

Markanvisning nr 2 på Nya gatan (2016): Kvarteret Brytaren mindre

Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre för att bygga cirka 110 hyresrätter (9 000 BTA) samt lokaler (900 BTA) här. Det beslutade kommunstyrelsen (KS) den 28 november 2016.
Bolaget ska efter upprättade avtal erlägga en tomträttsavgäld om 407 kr/kvm per ljus BTA bostad. Gestaltningsförslag och avgäldsnivå har bedömts lika i utvärderingen av anbuden.

Kvarteret Brytaren mindre är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset (se bilden).
Kvarteret ligger mitt i det blivande Nacka stad, en tät, blandad och levande stadsdel där det ska vara attraktivt att leva, vistas och verka. På fem minuters promenadavstånd ligger Nacka Forum och så småningom även stadspark, tunnelbana och ny bussterminal. Området är en del i etapp 1B i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Tävlingen är avslutad. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Markanvisning nr 1 på Nya gatan (2015)

Nya gatan (1) var det första området där Nacka kommun bjöd in till anbudstävling om markanvisning inom Nacka stad. Tävlingen genomfördes sommaren 2015.

Markanvisningen omfattade sex anbudsområden, varav två med möjlig byggrätt för 120 hyreslägenheter och fyra med 200 lägenheter med fri upplåtelseform.

Intresset för tävlingen var mycket stort och i augusti 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om tilldelning:

Svea Fastigheter AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 120 hyresbostäder och lokaler med bruttototalarea på ca 2 000 kvadratmeter.

Botrygg Förvaltningsfastigheter AB föreslås tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 110 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 2 200 kvadratmeter.

Wästbygg Projektutveckling AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 90 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 1 700 kvadratmeter.

Läs mer om markanvisningar i Nacka kommun

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.