Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya gatan

Nya gatan är en del av Centrala Nacka, Sveriges första garanterat naturbana stadsdel. Här får stadens dynamik möta naturens kraft. På Nya gatan byggs nya kvarter, gator och torg, caféer och restauranger.

Profilbild saknas

Andrea Lundin

Projektledare

070-431 86 59

I projektet Nya gatan ingår två detaljplaner: Stadshusområdet och Elverkshuset. Platsen är väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen, inte långt från den kommande tunnelbanestationen Nacka och den nya bussterminalen.

Här blir det cirka 1000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, samt lokaler för verksamheter, som butiker, caféer och fritidsverksamhet.

När bostäderna är klara kompletteras området med ett torg med ekar, silverlindar, blommor och olika typer av sittplatser. På torget kommer det också finnas plats för caféer och restauranger att ställa ut sina stolar och bord. Läs mer om torget.

Visionsbild över torget. Illustration: Mandaworks.torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpgStrax intill området byggs Värmdövägen om till en grön och trygg stadsgata som kantas av träd och där det finns gott om plats för gående och cyklister. I kvarteren kommer det att planteras 89 nya lövträd, och vid den nya stadsgatan längs Värmdövägen-Vikdalsvägen blir det 58 nya träd.

I samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor utvecklas Nya gatan till en stadsdel där det urbana stadslivet och naturen möts på ett nytt sätt. Läs mer om samarbetet på centralanacka.se.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Samtliga sju kvarter på Nya gatan är markanvisade.
 • Våren 2020 började bostäderna inom Stadshusområdet att byggas. De första lägenheterna blev klara i november 2021 och under under 2022-2023 flyttar nya boende in i lägenheterna alltersom de blir klara. Det är Sveafastigheter, Storstaden Bostad och Botrygg som bygger, både hyresrätter och bostadsrätter.
 • Inom detaljplanen Elverkshuset är den största delen av markarbetet klart och hus började byggas under våren 2022. 2024 kan är de första lägenheterna vara klara för inflyttning. Det är Kungsvåningen, OBOS och Wallenstam som bygger.
 • Under senhösten 2022 ska Nacka kommun överlåta mark till Hemsö, som planerar att tillföra nya verksamheter på platsen där detaljplanen medger bland annat utbildning och fritidsverksamhet.
 • År 2024-2025 anläggs ett torg inom detaljplanen Elverkshuset.
 • Läs mer om bostäderna och se kontaktuppgifter till byggaktörerna.
 • De förberedande markarbetena utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Läs om samarbetet. Skanska spränger, lägger ner ledningar samt bygger gator och torg. 2025 är de allmänna platserna på Nya gatan klara. Följ arbetet på Skanskas blogg.

Bakgrund

 • Detaljplanen för Nya gatan, Elverkshuset, vann laga kraft den 11 januari 2021.
 • Detaljplanen för Nya gatan, Stadshusområdet, vann laga kraft den 11 januari 2018.

Sidan uppdaterades: