Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Danviksstrand, allmänna anläggningar

I projektet ingår planändring och arbeten i samband med att kommunen övertar ansvaret för allmänna anläggningar (främst kajen) i Danviksstrand.

Profilbild saknas

Lena Hall

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Kenth Jansson

Kommunens byggledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Fram till och med vecka 11 (13-19 mars) 2017 pågick mer bullrande arbeten som installation av inklinometerrör, som är rör för att kunna mäta markens rörelser och borrning och installation av pålar.

Därefter följer arbeten med gjutning av betongbalk som håller fast strandskoningen och återställning av trädäck.

Arbetena beräknas pågå fram till början av sommaren 2017. Under pågående arbete kommer gång- och cykeltrafik tillfälligt att ledas närmare bostadsbebyggelsen så att man kan disponera gång- och cykelbanan som arbetsområde och tillfartsväg för materialtransporter.

Renovering av strandskoning och uppförande av erosionsskydd

På grund av urspolning av strandlinjen (erosion) till följd av vågskvalp från båtar som trafikerar farleden behöver strandskoningen vid Danviksstrand förstärkas med ett erosionsskydd.

Under vintersäsongen 2016-2017 utförs arbeten med att förstärka strandlinjen med en betongmadrass som förankras i botten och går en bit upp på land för att förhindra framtida urspolning. Den befintliga strandskoningen förankras också bättre i underliggande berg genom pålning och gjutning av en stödjande betongbalk under vattenytan.

Arbetena ska vara helt färdigställda i början av sommaren 2017. Entreprenör är Svenska undervattensentreprenader AB.

Frågor om arbetenas utförande kan ställas till projektledare Lena Hall eller kommunens byggledare Kenth Jansson, Betong och Stålteknik i Stockholm AB - se kontaktlänkarna.

Detaljplanering och utbyggnad

Under våren 2017 kommer arbete med att ändra detaljplanen för att ta över huvudmannaskapet för anläggningarna längs stranden att påbörjas.
Beslut om projektstart

Utbyggnaden kommer att utgå från ett utbyggnads-pm, som antagits av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott - se Förberedelser för utbyggnad.

Bakgrund

Nacka kommuns policy när industriområden omvandlas till bostadsområden var tidigare att vissa allmänna anläggningar skulle förvaltas av de boende i områdena genom samfälligheter. Samfällighetsföreningar i Danviksstrand, Saltsjöqvarn och Finnboda har efter områdenas färdigställande framfört att kommunen bör ta över förvaltningen av anläggningar som är alltför betungande för enskilda föreningar att förvalta.

Nacka kommun har därför tagit fram en utredning som visade att tekniskt komplicerade anläggningar såsom kajer, industriminnen, vägtunnel, m.m. i områdena bör förvaltas av kommunen, och kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2012 (§ 129) att inleda arbetet med att förhandla med de berörda parterna för att ta över förvaltningen av anläggningarna.

Start-pm för det här projektet gäller Danviksstrand och Saltsjöqvarn.

Klicka på +, så ser du Danviksstrand (nedanför Danviken). Du kan också navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.