Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Danviksstrand, allmänna anläggningar

I projektet ingår planändring och arbeten i samband med att kommunen övertar ansvaret för allmänna anläggningar (främst kajen) i Danviksstrand.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Arbetena med att renovera strandskoning och uppföra erosionsskydd är färdiga.
 • När avtal mellan kommunen och bostadsrättsföreningarna är klara ska planarbetet påbörjas. En lantmäteriförrättning för att överföra marken vid kajen till kommunen ska också hållas.

Renovering av strandskoning och uppförande av erosionsskydd

På grund av urspolning av strandlinjen (erosion) till följd av vågskvalp från båtar som trafikerar farleden har strandskoningen vid Danviksstrand behövt förstärkas med ett erosionsskydd.

2016-2017 utfördes arbeten med att förstärka strandlinjen med en betongmadrass som förankras i botten och går en bit upp på land för att förhindra framtida urspolning. Den befintliga strandskoningen förankrades bättre i underliggande berg genom pålning och gjutning av en stödjande betongbalk under vattenytan. Därefter har en betongbalk som håller fast strandskoningen gjutits och trädäcket återställts.

Arbetena utgår från ett utbyggnads-pm, som antagits av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott - se Förberedelser för utbyggnad under STATUS OCH HANDLINGAR.

Detaljplanering

Detaljplanen för området behöver ändras för att kommunen ska kunna ta över huvudmannaskapet för anläggningarna längs stranden.
Beslut om projektstart

Bakgrund

Nacka kommuns policy när industriområden omvandlas till bostadsområden var tidigare att vissa allmänna anläggningar skulle förvaltas av de boende i områdena genom samfälligheter. Samfällighetsföreningar i Danviksstrand, Saltsjöqvarn och Finnboda har efter områdenas färdigställande framfört att kommunen bör ta över förvaltningen av anläggningar som är alltför betungande för enskilda föreningar att förvalta.

Nacka kommun har därför tagit fram en utredning som visade att tekniskt komplicerade anläggningar såsom kajer, industriminnen, vägtunnel, m.m. i områdena bör förvaltas av kommunen, och kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2012 (§ 129) att inleda arbetet med att förhandla med de berörda parterna för att ta över förvaltningen av anläggningarna.

Start-pm för det här projektet gäller Danviksstrand och Saltsjöqvarn.

Klicka på +, så ser du Danviksstrand (nedanför Danviken). Du kan också navigera i kartan.

Sidan uppdaterades: