Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ektorpsrondellen

Här planeras för att ett flerbostadshus i sju våningar ska kunna byggas. En sträcka av Ektorpsvägen byggs om till stadsgata, med bland annat en ny gång- och cykelbana. Jätteeken söder om den nya byggnaden bevaras.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Arbetet med det nya flerbostadshuset på Ektorpsvägen pågår.

Kommunen har lagt ner ledningar i Ektorpsvägen Etapp 1. BTH Bygg med underentreprenör BITE AB arbetar med sprängning av grunden, som är förberedelser till BTH bostadshus OAK house. Sprängningen beräknas vara klar i mitten av april. Arbete med uppförande av huset pågår ca 18 månader. Därefter gör kommunen klart sina ledningsarbeten och iordningställer gatan Etapp 2 med ny gång- och cykelbana, flytt av bussfickan och ny busskur.

Under markarbetet kan platschefen på BITE AB Elsan Pacariz kontaktas på telefon  070-7158332.

Detaljplan

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bebygga fastigheten Sicklaön 202:9, som ägs av Sickla förvaltning AB, samt en liten del av den kommunägda fastigheten Sicklaön 40:14 med ett nytt bostadshus.

Det nya flerbostadshuset föreslås få sju våningar. Det ska anpassas till höjdskillnaderna på tomten genom att den nedre våningen delvis ligger i suterräng.

Jätteeken söder om den nya byggnaden ska bevaras. Ekens krona är inmätt och den nya byggnaden ska placeras så att den inte ska påverka trädet. En skyddad gård för utevistelse och småbarnslek ska ordnas. En ombyggnad av Ektorpsvägen med en ny cykelväg föreslås. Det gör det möjligt att ordna infart till garaget och underlättar fastighetens sophantering.

Projektets viktigaste mål är:

  • att uppnå en god boendemiljö ur bullersynpunkt för tillkommande bebyggelse samt för bakomliggande parkmiljö,
  • att anpassa tillkommande bebyggelse till befintlig stadsmiljö,
  • att anpassa tillkommande bebyggelse till de naturvärden som finns i området,
  • att skapa en mer stadsmässig miljö utmed Ektorpsvägen.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 mars 2015

Projektområdet ligger vid Ektorpsrondellen, alldeles norr om Värmdövägen.

Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.