Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ektorpsrondellen

Här planeras för att ett flerbostadshus i sju våningar ska kunna byggas. En sträcka av Ektorpsvägen byggs om till stadsgata, med bland annat en ny gång- och cykelbana. Jätteeken söder om den nya byggnaden bevaras.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Thomas Wallin

Platschef SVEAB

070 458 76 75

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Arbetet med flerbostadshuset på Ektorpsvägen pågår och är färdigt under november månad.
  • Nu sker en ombyggnad av Ektorpsvägen med ny gång- och cykelväg och justerad väglinje samt asfalteringsarbete. Arbetet beräknas vara klart före årsskiftet.
  • Markarbetet utförs av SVEAB där platschef Thomas Wallin nås per telefon Tel: 070-458 76 75

Detaljplan

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bebygga fastigheten Sicklaön 202:9, som ägs av Sickla förvaltning AB, samt en liten del av den kommunägda fastigheten Sicklaön 40:14 med ett nytt bostadshus.

Det nya flerbostadshuset föreslås få sju våningar. Det ska anpassas till höjdskillnaderna på tomten genom att den nedre våningen delvis ligger i suterräng.

Jätteeken söder om den nya byggnaden ska bevaras. Ekens krona är inmätt och den nya byggnaden ska placeras så att den inte ska påverka trädet. En skyddad gård för utevistelse och småbarnslek ska ordnas. En ombyggnad av Ektorpsvägen med en ny cykelväg föreslås. Det gör det möjligt att ordna infart till garaget och underlättar fastighetens sophantering.

Projektets viktigaste mål är:

  • att uppnå en god boendemiljö ur bullersynpunkt för tillkommande bebyggelse samt för bakomliggande parkmiljö,
  • att anpassa tillkommande bebyggelse till befintlig stadsmiljö,
  • att anpassa tillkommande bebyggelse till de naturvärden som finns i området,
  • att skapa en mer stadsmässig miljö utmed Ektorpsvägen.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 mars 2015

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: