Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Finnboda varv

Det tidigare industriområdet Finnboda Varv vid Nackas norra kust håller på att omvandlas till ett stort nytt bostadsområde. I samband med det byggs gång- och cykelvägar utmed vattnet. Detaljplanen ska också säkra att de mest värdefulla byggnaderna från industriepoken bevaras.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

HSB är den största byggherren i Finnboda. År 2012 sålde man en del av marken till IKANO, som nu bygger bostadsrätter. Försäljning av bostäder pågår.

HSB bygger en gång- och cykelbana utmed vattnet. Kommunen ska ta över ansvaret för kajområdet och gång- och cykelbana från bostadrättsföreningarna.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplanen började gälla (vann laga kraft) den 24 april 2003.

Senare har två tillägg till detaljplanen gjorts: Detaljplan 374, som vann laga kraft den 16 december 2005, gäller en cirkulationsplats. Detaljplan 452, som vann laga kraft den 4 september 2008, gäller bygge av cirka 70 bostäder på en pir.

Syftet med planen är att omvandla Finnboda varv till ett bostads- och arbetsområde, med hänsyn tagen till de speciella förutsättningarna och riksintresset för kulturmiljövården. Den reglerar även hur vattnet närmast utanför det gamla varvsområdet ska användas.

Cirka 850 lägenheter kan byggas enligt planen. Dessutom ingår det att ett nytt gång- och cykelstråk ska anläggas längs kajen. Ett gångstråk i nordsydlig riktning och en dagvattenledning byggs också.

Eftersom kommunen ansåg att planen medför betydande miljöpåverkan gjordes en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regler.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: