Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hasseludden vårdboende

Ett särskilt boende för äldre med cirka 60 bostäder planeras i Hasseludden, norra Boo. Byggnaden föreslås få fasader av trä och tak med sedumväxter ("grönt tak").

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Kristina Källqvist

Kristina Källqvist

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Kommunfullmäktiges antagandebeslut har överklagats till mark- och miljödomstolen och ärendet kommer nu att lämnas över för vidare prövning.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 17 december 2018, § 349, sid 41.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 26 september 2018, § 205, tillstyrkt planförslaget.

Samtliga handlingar finns under STATUS och HANDLINGAR på denna sida.

Tidigare skeden

Under tiden 26 april 2018 till och med 25 maj 2018 fanns planförslaget utställt för granskning.

Projektet började med ett planuppdrag från miljö- och stadsbyggnadsnämnden i september 2016. Samråd om planförslaget hölls hösten 2017.

Planens syfte

Detaljplanen ska göra det möjligt att använda mark i slutet av Hamndalsvägen, cirka 1 km norr om Orminge centrum, för ett särskilt boende för äldre. Det ingår även att införa skydds- och hänsynsbestämmelser för de delar av planområdet som omfattar känslig naturmiljö och riksintresse. Fastigheten ägs idag av Landsorganisationen i Sverige, men ska enligt avtal förvärvas av Svenska Vårdfastigheter AB.

På fastigheten finns i dag en gräsplan och brant terräng med barr- och lövskog.

Byggnaden föreslås få tre ihopkopplade volymer i tre våningar, med cirka 60 vårdbostäder. Byggnaden föreslås ha träfasader. Parkering anordnas i anslutning till byggnaden, inom fastigheten.

Byggnaden tak ska utformas med sedum med ett markerat takutsprång. Fasaden föreslås få träfasader i en mörk kulör för att anpassa byggnaden till omkringliggande tallskog samt anspela mot konferensbyggnaden Yasuragis färgsättning. Byggnaden föreslås få en tydlig gårdssida som vänder sig mot vattnet och ramar in landskapet på baksidan.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.