Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Jarlabergsvägen

Vid Jarlabergsvägen i Nacka stad planeras flerbostadshus med handel i bottenvåningen.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Love Edenborg

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 7 mars 2018 – 4 april 2018 var planförslaget utställt för granskning.
  • Nu sammanställer kommunen de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande och planförslaget bearbetas inför antagande.
  • Granskningshandlingarna går fortfarande att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Här nedan syns en av bilderna som visades under granskningen.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under tiden 3 november–6 december 2016. Nu sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

Planförslaget möjliggör för service och cirka 120 nya bostäder i fyra nya
punkthus i 8-10 våningar. Husen sammankopplas med en sockelvåningsbyggnad mellan husen, med lokaler och entréer utmed Jarlabergsvägen. Mötesplatser såsom torg förstärks inom området och Jarlabergsvägen omvandlas till en mer levande stadsgata.

Syftet med projektet är att möjliggöra en komplettering av Jarlabergs centrala område med nya bostäder och handel i enlighet med översiktsplanens intentioner. Den befintliga byggnaden som inrymmer livsmedelsbutik, restaurang och frisör föreslås rivas och ersättas med flerbostadshus med handel i bottenvåningen. Ytterligare flerbostadshus söder om detta, planeras också längs Jarlabergsvägen fram till korsningen med Fyrspannsvägen.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.