Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planiavägen-Järlaleden

Infarten till Sickla köpkvarter vid Järlededen ska byggas om eftersom det uppstår köer mellan Södra länken och Sickla köpkvarter. Ombyggnaden ska minska köerna, öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten i området.

Profilbild saknas

Daniel Mellgren

Kommunens projektledare

08-718 94 35

Vad händer nu och i nästa steg?

Vid Gillerondellen pågår ett arbete att bygga om en av refugerna vid Gillerondellen. Även ett övergångsställe justeras.

Arbetet uförs av Skanska i uppdrag av Nacka kommun.

Gillerondellen vid Sickla köpkvarter byggs om.
Bild: En av refugerna vid Gillerondellen byggs om och ett övergångsställe justeras.

........................................................................................................................................................

Trafikverket informerar om hela vägprojektet på sin webbplats

Trafikverket informerar om hela vägprojektet på sin webbplats. Där finns även en förstudie att hämta på: Järlaleden - Sickla köpcenter, Trafikverkets webbplats

Synpunkter på Järlaleden

Järlaleden ägs av Trafikverket. Om du har synpunkter på Järlaleden ska du därför vända dig till Trafikverket i första hand.

Kommunens detaljplan för området

Kommunens gällande detaljplaner för området antogs 2008-08-28. I dessa medges bland annat utrymme för en breddning av Järlaleden (fler körfält).

Detaljplan 450: Sickla köpkvarter och del av Sickla Industriområde, Plan 1, Sickla Galleria etapp II

Detaljplan 451: Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde, plan 2, Sickla Köpkvarter

Sidan uppdaterades: