Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Munkkärrsvägen (område H)

Området ligger i Backeböl och Mensättra i Boo och omfattar norra delen av Munkkärrsvägen. Området får kommunalt vatten och avlopp och det blir möjligt att bygga och bo permanent här.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Kommunen ansvarar för va-utbyggnaden. Enskilda fastighetsägare kan söka bygglov och börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Utbyggnaden i området är nu avslutad.

detaljplanering

Detaljplanen började gälla (vann laga kraft) den 8 december 2011.

Eriksviks vägförening ska behålla ansvaret för alla allmänna platser som vägar, parker, grönområden och lekplatser medan kommunen ska ansvara för den kommunala vatten- och spillvattenanläggning som byggs. Vägföreningen behåller ansvaret för hanteringen av dagvatten.

Eftersom kommunen ska förlägga va-anläggningen i vägföreningens vägar krävs det ett nära samarbete mellan parterna. Vägföreningen och kommunen har undertecknat ett genomförandeavtal. Där beskrivs parternas inbördes ansvar, ekonomi med mera i samband med utbyggnaden. Vägarna ska klara att va-ledningarna läggs ned - om de inte gör det ska vägföreningen rusta upp vägarna till den standard som krävs.

Vägföreningen använder kommunens entreprenör för att samordna utbyggnaden av va och väg.

Innan utbyggnaden startar ska entreprenören som ska utföra jobbet informera alla fastighetsägare om tidplaner, när och hur vissa vägar kommer att stängas av, alternativa körmöjligheter, hur man kan kontakta entreprenören osv. Aktuell information om det publiceras också här på projektets webbplats.

Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.