Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Norges hus vid Hasseludden

Vid Hasseludden i norra Boo ligger Yasuragi, med hotell, japanskt bad med mera. En planändring gör det möjligt att bygga en ny kultur-, konferens- och hotellanläggning med inriktning på norsk-svenskt samarbete.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg

  • Detaljplan vann laga kraft den 25 april 2017.

Projektet i korthet

Den nya anläggningen får fyra våningar med en suterrängvåning. Den ska kunna rymma cirka 250 hotellrum samt konferens- och utställningsytor. I planerna för framtida verksamhet finns kurser, konferenser och kulturevenemang med inriktning på samarbete mellan grannländerna. Det finns särskilt planer på programverksamhet för att öka kunskapen och främja kontakterna mellan Sverige noch Norge .

I projektet ingår också att bygga ett parkeringsdäck på den befintliga parkeringen.

planering

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutade den 12 november 2014 att starta projektet med enkelt planförfarande. Efter beslut i MSN i december 2015 övergick planarbetet från enkelt till normalt
planförfarande. Det har därför också ställts ut för granskning under våren 2016.

Den föreslagna detaljplanen ger möjligheter att bygga ca 16000 kvadratmeter bruttoarea för hotell/konferens/utställningsverksamhet sydöst om den anläggning som är känd som Yasuragi.

Detaljplanen medför inte att det ska utföras några nya allmänna anläggningar och planarbetet bekostas av fastighetsägaren.

Byggnaden ritas av det norska arkitektkontoret Mellbye Arkitektur, som valts ut i en tävling där Nacka kommun medverkat i juryn. Fasaderna ska knyta an till dagens Hasseludden/Yasuragi, men det blir mycket trä och mindre sten som material. Planändring för att ett sophus ska kunna bli permanent ingör också i projektet.

Kommunfullmäktige antog planförslaget den 20 juni 2016. Därefter blev planen överklagad till mark- och miljödomstolen. Den 28 mars 2017 avslog domstolen överklagandena och förslaget till detaljplan vann laga kraft den 25 april 2017.

Sidan uppdaterades: