Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mensättravägen

Mensättravägen byggs om och får fyra nya cirkulationsplatser, gång- och cykelbana till Orminge centrum och en anslutning till Utövägen. Dessutom bygger vi grodtunnlar under Mensättravägen så att grodorna kan ta sig fram till lekområdet vid Sarvträsk. Arbetet ska vara klart våren 2021.

Mensättravägen

Idag är Mensättravägen en genomfartsgata för att komma till Orminge centrum och till Värmdöleden, väg 222. När utbyggnaden av Orminges centrala delar är klar, kommer Mensättravägen att vara en huvudgata som ännu tydligare förbinder Orminges olika delar med varandra.

För att förbättra framkomligheten till och från Orminge centrum byggs Mensättravägen om med fyra cirkulationsplatser och ny gång- och cykelväg. Mensättravägen beräknas vara klar våren 2021.

Karta över fyra nya cirkulationsplatser på Mensättravägen.

Sidan uppdaterades: