Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Gå och cykla i Orminge under byggtiden

I Orminge pågår utvecklingen för fullt. Cirkulationsplatser och gång-- och cykelväg byggs på Mensättravägen samtidigt som markarbeten genomförs på flera håll. Samtidigt gör vi vårt bästa för att hålla en så god framkomlighet som möjligt för att du ska kunna ta dig fram även under byggtiden.

Befintlig gång- och cykelväg i Orminge

Idag finns ingen tydlig gång- och cykelvägskoppling till Orminge centrum om man kommer norrifrån. Den kopplingen som finns är i stort sett densamma som innan utbyggnaden av Orminge centrum började. Det innebär bland annat att den befintliga gång- och cykelvägen går från Skarpövägen genom bostadsområdet i västra Orminge cram till Orminge centrum.

Kanholmsvägen

Kanholmsvägen är delvis avstängd för buss- och biltrafik med det är fortfarande möjligt att cykla och gå här. Vid cirkulatinsplatsen Ormingeringen/Kanholmsvägen leds gång- och cykelbanan om och frarmkomligheten är något begränsad.

Korset

Korsets busshållplats mot Stockholm har flyttats 50 meter norrut för att vägen ska kunna breddas inför bygget av ny gång- och cykelväg. Detta har gjort passagen för gående och cyklister smalare på Skarpövägen, framför allt när folk väntar på bussen. Här kan du läsa mer om flytten av Korsets busshållplats.

Bättre gång- och cykelstråk när Orminge utvecklas

Mensättravägen kommer att breddas för att ge plats åt en ny gång- och cykelväg. Vägen börjar vid Skarpövägen och fortsätter via Mensättravägen till Orminge centrum. Arbetet med den nya gång- och cykelvägen ska vara klar sommaren 2020. Även Kanholmsvägens gång- och cykelväg förbättras och får en rakare sträckning, liksom gång- och cykelstråket mellan Sarvträsk och centrala parken.

Arbetet som just nu genomförs i Orminge centrum ska leda till en förbättring för gående och cyklister. Ett av målen med Orminge centrums utveckling är att göra centrumet mer tillgängligt och att det ska vara lätt att ta sig fram med buss, bil, cykel och till fots.

Cykelvägar_Orminge_dec_2019_600x600p.jpg

Den blå linjen i kartan visar gång- och cykelväg i Orminge. Den röda linjen visar den del som stängs av i samband med att tunneln rivs.

Här kan du läsa mer om Orminges utveckling.

Sidan uppdaterades: