Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sprängningsarbeten i Orminge 20-27 mars

Sprängningarna kommer att genomföras dagtid på Edövägen vid bestämda klockslag. Platsen kommer att spärras av under tiden som sprängningen genomförs.

Sprängningarna kommer att genomföras dagligen på

  • Edövägen klockan 11.00, 13.00 och 15.00.

Flaggvakter kommer att finnas på plats för att säkerställa att ingen gående, cyklist eller trafik är nära området där vi spränger.

Fram till 27 mars kommer det även att genomföras schaktarbeten dagtid på vardagar. Kvällsarbete fram till klockan 22.00 kan dock förekomma.

Hur går det till när man spränger?

Först borras det i berget som fylls med sprängämnen. Därefter sprängs varje hål med någon tusendels sekunds mellanrum. Trots tidsintervallen upplevs sprängsalvan som en enda sprängning. När salvan gått lastas bergmassorna i lastbilarna. Massorna återanvänds i ett närliggande projekt eller körs till en kross. Slutligen knackar man ner allt löst berg, både för hand och med maskin. Så här fortgår arbetet tills allt som ska sprängas är sprängt. Sist, men inte minst, säkras berget med bultar och nät, i de fall det behövs.

Signaler före och efter sprängning

Före sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar. Några sekunder efter den sista korta signalen går spräng - salvan. Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal som signalerar att sprängningen är över. Om sprängningen är nära en bil-, gång eller cykelväg placeras flaggvakter ut.

Sidan uppdaterades: