Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Kommande nattarbete på Kanholmsvägen, Edövägen och vid cirkulationsplats Ormingeringen/Mensättravägen

Arbetet pågår under fyra-fem nätter i september och oktober och genomförs under natten för att inte påverka framkomligheten vid högtrafik och minska risken för olyckor. Datumen är preliminära och uppdateras om det blir förändringar.

Trafikomläggning vid cirkulationsplats Ormingeringen/Mensättravägen 15-16 september

Omläggning av trafiken vid cirkulationsplatsen Ormingeringen/Mensättravägen. Under natten flyttas betongfundamenten som spärrar av arbetsområdet, asfalten målas för att visa hur man ska köra efter omläggningen. Skyltar flyttas och den gamla färgen på asfalten tas bort.

Bild 1 Ormingeringe.jpgKarta övan visar hur trafiklösningen blir efter trafikomläggningen vid Ormingeringen/Mensättravägen.

Genomfart Björkholmsvägen till/från Mensättravägen är avstängd natten 16-17 september

Schaktarbeten genomförs vid cirkulationsplatsen Edövägen/Mensättravägen. Det innebär att genomfarten till/från Björkholmsvägen/Mensättravägen är avstängd mellan klockan 21.00-05.00. Trafiken hänvisas till den östra påfarten vid Storholmsvägen (vid Boo rackethall) för att kunna komma till Mensättravägen. Flaggvakter kommer finnas på plats och dirigera trafiken.

Natt_Bjorkholms.pngKartan ovan visar att anslutningen från Björkholmsvägen är avstängd under natten 16-17 september.

Avstängning av Kanholmsvägen

Under nattarbetet på Kanholmsvägen ska schaktarbeten för nya fjärrvärmeledningar genomföras. Den befintliga fjärrvärmeledningen ska friläggas och nya läggas i marken. Ledningar ska kopplas in och marken kring ledningarna ska återfyllas. Arbetet kommer att ta fyra-fem nätter och sker mellan klockan 21.00 och 05.00.

Preliminära datum

  • 15-17 september
  • 21-22 september
  • 5-6 oktober
  • 8-9 oktober

Bild 2 traifkomlaggning.jpg

Det som är rosa på kartan ovan visar avstängningen av Kanholmsvägen.

Arbetet är en del i arbetet med att förbättra framkomligheten när Orminge växer.

Sidan uppdaterades: