Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dags att tycka till om två naturnära radhusområden i Orminge

Nacka kommun bjuder in till samråd för Amperen och Volten, två naturnära radhusområden i Orminge. Välkommen att tycka till och delta gärna på digitalt samrådsmöte!

Samråd för detaljplanerna Amperen och Volten inleddes 19 januari och pågår fram till 23 februari. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Amperen

Amperen ligger väster om Orminge centrum, precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och 150 meter från Centrala parken. Här planeras för ett natur- och centrumnära radhuskvarter med cirka 70 bostäder i två våningar.

Amperen atikel.jpgIllustrationen ovan visar hur området Amperen kan komma att se ut. Arkitekt: Waldermarson Arkitekter

Volten

Norr om Krokhöjden och intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och Booledens vandringsstigar ligger området Volten. Här planeras för ett naturnära boende med cirka 40 radhus och en förskola. En gång- och cykelväg längs med Ormingeringen finns också med i planen.

volten_webb--300653998-rszww1000h300-90.jpgIllustrationen ovan visar hur Volten kan komma att se ut. Arkitekt: Gisselberg Arkitekter.

Välkommen till digitalt samrådsmöte!

Amperen

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 3 februari 2021 mellan klockan 17:00 och 18:00. Mötet inleds med en presentation och därefter är det möjligt att ställa frågor. Representanter från kommunen kommer att medverka på mötet.
Länk till mötet publiceras på www.nacka.se/amperen senast en timme innan mötet startar.

Volten

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 4 februari mellan klockan 17.00 och 18.00. Mötet inleds med en presentation och därefter är det möjligt att ställa frågor.
Representanter från kommunen kommer att medverka på mötet.
Länk till mötet publiceras på www.nacka.se/volten senast en timme innan mötet startar.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget Amperen lämnas till:
registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2018/245 i ämnesraden, eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/245
131 81 Nacka

Synpunkter på planförslaget Volten lämnas till:
registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2018/243 i ämnesraden, eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/243
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 23 februari 2021.

Orminge växer och utvecklas. Detaljplanerna för Amperen och Volten är en del av utvecklingen av Orminge centrum med omgivningar.

Läs mer om förslagen här:
www.nacka.se/amperen
www.nacka.se/volten

Sidan uppdaterades: