Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hamndalsvägen i Hasseludden byggs ut och förbättras

Hamndalsvägen byggs ut och förbättras med trottoar och ny belysning. Arbetet beräknas vara klart hösten 2022.

Vad ska göras?

Nacka kommun bygger ut vägen som får trottoar och ny belysning. VA och dagvattenledningar läggs om och en ny pumpstation och elnätstation byggs.

Varför gör vi detta?

Vägen behöver förbättras och byggas ut för att fungera som lokalgata till vårdboendet för äldre som Magnolia planerar att bygga på ängen vid Hamndalsvägen. Kommunen ansvarar för att bygga ut lokalgatan och Magnolia ansvarar för byggnation av vårdboendet. Här kan du läsa mer om det planerade vårdboendet i Hasseludden.

Hasseludden ombyggd väg.jpg

Påverkan under byggtiden

Vissa störande arbeten kan förekomma dagtid, mellan cirka klockan 08.00 och 17.00.

Kontaktuppgifter:

Utförande entreprenör: JVAB
Annika Hartonen 070-520 96 22

Sidan uppdaterades: