Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förslaget om permanent masshantering i Kummelbergets verksamhetsområde stryks

Förslaget om att utreda möjligheten att placera permanent masshantering och stenkross i Kummelbergets verksamhetsområde stryks ur detaljplaneförslaget. Beslutet fattades med motiveringen att masshantering inte är lämpligt att placera i en företagsby utan bör ligga mer avsides.

Nu fortsätter arbetet med att nå områdets vision som en levande företagsby med plats för befintliga företag att växa och nya att etablera sig. Ambitionen är att skapa 300–500 nya arbetsplatser vilket går i linje med Nackas översiktliga planering om att tillskapa både nya bostäder och nya arbetsplatser inom kommunen.

Ur miljöhänseende behöver masshantering även hanteras lokalt och cirkulärt vilket innebär att arbetet med att lokalisera lämpliga platser fortsätter.

Samrådet för utvidgning av Kummelbergets verksamhetsområde inleddes den 8 februari och pågår fram till 22 mars. Under denna period har du möjighet att skicka in synpunkter på detaljplaneförslaget.

Kummelberget artikel_ Fotograf Henrik Trygg -.jpgFlygbild över Kummelbergets verksamhetsområde. Fotograf Henrik Trygg.

Tisdagen den 15 mars tog majoriteten i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslut om att stryka förslaget om att utreda möjligheten att placera masshantering i Kummelbergets verksamhetsområde.

Sidan uppdaterades: