Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu smygöppnar vi den nya gång- och cykelsträckan utanför Myrsjöskolan

Bygget av en gång- och cykelväg är en del av kommunens cykelsatsningar och är en förlängning av gång- och cykelvägen längs med Mensättravägen.

Sträckan är totalt 250 meter och går från Skarpövägen, förbi Myrsjöskolan och fram till Myrsjö sporthall. Liksom den tidigare gång- och cykelvägen på Mensättravägen är gående och cyklister separerade från körbanan och har en hastighetssäkrad cykelöverfart, vilket innebär att bilisterna har väjningsplikt mot cyklisterna. Sträckan har också fått ny belysning. Syftet med satsningen är att skapa en tryggare trafikmiljö för gående och cyklister i området.

Några arbeten återstår innan det är helt klart men redan nu är sträckan öppen och säker att använda.

Arbeten som återstår:

  • Väglinjemålning
  • Placera ut vägmärken

Projektet ska vara helt färdigt vecka 33 när Myrsjöskolan öppnar för höstterminen.

Myrsjö ny gång och cykel_artikelwebb.jpegBild över nya gång- och cykelbanan utanför Myrsjöskolan.

rödmyran.jpegBild över den nya gång- och cykelbanan med anslutning till Rödmyran.

Sidan uppdaterades: