Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sarvträsk och Ormingehus

Här planeras för cirka 500 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.

Amanda Sterner Nordin

Amanda Sterner Nordin

Kommunens projektledare

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Granskning av detaljplanen planeras under vintern 2018/2019.
  • Kommunen söker nu tillstånd för utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk. Samråd inför miljöprövningen pågår under tiden 12 november till och med 3 december 2018.
    Läs mer och hämta dokument:Vattenverksamhet vid Sarvträsk, miljöprövning
  • Samrådstiden för detaljplanen är nu avslutad. Under samrådstiden 28 maj 2018 till den 2 juli 2018 var förslaget ute på samråd. Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och kommunen kommer att bearbeta förslaget vidare.

Projektets syfte

Här planeras för cirka 500 nya bostäder i fyra-sju våningar. Ett av husen planeras bli ett nytt landmärke i form av ett höghus med 16 våningar. Husen vid Kanholmsvägen och Edövägen får butikslokaler i bottenplan för att skapa en levande gatumiljö. Den befintliga byggnaden, Röda längan är ett kulturminne och ska bevaras men utvecklas med tre nya våningar, balkonger och totalt 55 nya bostäder. Utanför ligger idag Röda torget som får en allmän lekplats och utvecklas till en attraktiv mötesplats. Inom projektet planeras för 6 nya förskoleavdelningar, ett serviceboende och ett äldreboende.

Djur- och naturliv vid Sarvträsk
Vid Sarvträsk finns en miljö med ett rikt natur- och djurliv. Åtgärder föreslås i den bevarande delen av naturmarken för lokala arter såsom groddjur och fåglar.

Sarvträsk och Ormingehus ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Planprogram för Orminge centrum

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen Sarvträsk och Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.