Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tunnelbana till Nacka

Den nya blå tunnelbanelinjen ska få tre stationer i Nacka; Sickla, Järla och Nacka C. Det här projektet rör förändring av gällande detaljplaner och annan planering som krävs för att tunnelbanan ska kunna byggas enligt de avtal som finns. Nacka kommun har ett nära samarbete med landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Frida Foley

Frida Foley

kommunens projektledare

08-718 91 83

Henrik Svensson

Henrik Svensson

Biträdande projektledare

08-718 93 40

Nya tunnelbanan

Nya tunnelbanan

störningar och byggarbeten

08-600 10 00

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Eftersom kommunens detaljplan för tunnelbanan behandlar samma frågor som behandlas i järnvägsplanen, kan kommunen nyttja samrådet avseende järnvägsplan för sina nya detaljplaner. Kommunen avser att upprätta nya detaljplaner som följer samma område och frågor som järnvägsplanen och därför upprättas inga separata detaljplanehandlingar i samrådsskedet. Samråd för järnvägsplanen hölls hösten 2016 och handlingar och samrådsredogörelse finns på www.nyatunnelbanan.sll.se

 • Granskning

  Projektet arbetar nu med att ta fram handlingar inför detaljplanens granskning vilken planeras att genomföras under första kvartalet 2018.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

För att säkerställa tillgång till den mark som behövs för att anlägga tunnelbanan tillämpas lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Denna lag reglerar processen för att ta fram en järnvägsplan. Landstinget är huvudman för tunnelbaneutbyggnaden och ansvarar för planläggning enligt lagen om byggande av järnväg, projektering, tillståndsprövning samt utbyggnad.

Parallellt med utarbetandet av järnvägsplanen arbetar Nacka kommun med att ta fram de detaljplaner som krävs för att tunnelbanan ska kunna byggas alternativt ändra befintliga detaljplaner. I lagstiftningen finns möjligheter till samordning av planläggningsprocesserna för detaljplan och järnvägsplan. Detta samordnade planförfarande används i planläggningen av tunnelbanan till Nacka.

Här hittar du samrådshandlingarna.

Tunnelbanan till Nacka

År 2013 ingick staten, landstinget och Nacka kommun ett avtal om utbyggd tunnelbana till Nacka. Det blir en förlängning av blå linjen från Kungsträdgården med stationer i Hammarby sjöstad, Sickla, Järla och Nacka centrum. Byggstart planeras till 2018/2019 och byggtiden är 7-8 år.

Avtalet
Huvudavtalet 2014-07-01 
 (PDF-dokument, 2,9 MB)
Överenskommelsen (PDF-dokument, 554 kB)

Stockholm och Nacka växer kraftigt och behovet av att bo och enkelt kunna resa i vardagen ökar. Tunnelbanan möjliggör för många nya bostäder och en levande stad på västra Sicklaön. En utbyggnad av tunnelbanan innebär även en avsevärd förbättring för stora delar av tunnelbanenätet med tätare trafik och minskad sårbarhet. Den gör det dessutom möjligt för ökat hållbart bostadsbyggande.

För att möta den ökande befolkningen planerar Nacka kommun för 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser på västra Sicklaön i det vi kallar Nacka stad. Dessa planer hade inte varit möjliga utan en utbyggd tunnelbana.

Nyheter om tunnelbanan

Trafikomledning i Järla helgerna 9‒10 och 16‒17 december

Landstinget fortsätter att förbereda inför tunnelbanans utbyggnad till Nacka. Trafiken kring Järla påverkas under två helger i december.

Järla östra skolväg stängd ytterligare ett par veckor

De förberedande arbetena för tunnelbanan har tagit lite längre tid än beräknat och Järla östra skolväg kommer att vara stängd för biltrafik i ytterligare några veckor. Oklart när den öppnar än så länge.

Nattarbete i Sickla 3-4 oktober

3-4 oktober kommer landstinget att behöva jobba natt på Värmdövägen vid Sickla. Vägen är öppen för trafik under tiden även om framkomligheten kan bli något begränsad.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.