Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Atlas Copco, entré

Atlas Copcos huvudkontor ligger i ett nybyggt runt tegelhus vid Sickla industriväg och Järlaleden. En planändring behövs för att det ska gå att skapa en tydligare entré, som bland annat förbättrar kopplingen mellan byggnaden och gatan.

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Planenheten har fått i uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 17 september 2014 att ta fram ett förslag till detaljplan genom enkelt planförfarande. Planen antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 22 mars 2017 § 57. Den 21 april 2017 vann planen laga kraft.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Kommunens planenhet har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan genom enkelt planförfarande.

Syftet med detaljplanen är att skapa en tydligare entré till Atlas Copcos huvudkontor på Sickla industriväg 19 och en bättre koppling mellan byggnaden och gatan. Genom att ersätta befintliga murar med en generös trappa ska platsen göras mer inbjudande och kunna fungera som en mötesplats mellan Sickla industriväg och byggnaden.

Samråd och underrättelse

Förslag till planändring var ute på samråd i maj och juni 2015. Efter att ha tagit ställning till synpunkterna, skickade kommunen under hösten 2016 en underrättelse med möjlighet att svara till berörda parter.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.