Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beslut om fortsatt utveckling av Sydvästra Plania

Måndagen den 21 december fattade kommunstyrelsen beslut om inriktning för området Sydvästra Plania, vid Sickla skola. Beslutet innebär två 7-spelarplaner för fotboll, upprustning av Sickla skola, nya lokaler för förskolan Växthuset, bibehållen gymnastikhall samt nya bostäder.

Målsättningen är att skapa en trivsam stadsdel i Sickla med varierad stadsmiljö, idrottsmöjligheter och en större skola med kapacitet för fler elever.

Beslutet innebär i korthet att:

  • Ytterligare en 7-spelarplan anläggs i området, utöver den existerande stora sjuspelarplanen. Det blir fördubblad kapacitet för fotboll i området. Nuvarande planen kommer flyttas en bit västerut i området.
  • Sickla skola rustas upp och får mer yta för att kunna ta emot fler elever.
  • Förskolan Växthuset får nya lokaler.
  • Gymnastikhallen blir kvar i nuvarande läge.
  • Nya bostäder planeras öster om skolområdet.

Sickla är en attraktiv stadsdel mellan innerstad och natur. Inför framtiden är det viktigt att utvecklingen av Sickla innehåller alla viktiga beståndsdelar som förskola, grundskola, idrottsmöjligheter och bostäder.

Inriktningsbeslut har tagits

Ärendet för Sydvästra Plania är ett inriktningsbeslut vilket innebär att förutsättningarna för projektet vad gäller planering och genomförande kommer att utredas vidare i detaljplaneprocessen.

Inriktningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen den 21 december 2020. Läs handlingarna här.

Bakgrund

Samråd för området genomfördes 2017. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2019 då storleken på skolan behövde tydliggöras och tillgången till idrottsanläggningar på västra Sicklaön behövde ses över.

Sidan uppdaterades: