Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förslag om utveckling av Sydvästra Plania

Tisdagen den 8 december tog kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott upp ett ärende gällande området runt Sickla skola. Ärendet skickas nu vidare för beslut i kommunstyrelsen som sammanträder 21 december 2020. Förslaget gäller att rusta upp Sickla skola och bygga nya lokaler till förskolan Växthuset. Fotbollsplanen Sicklavallen flyttas inom området och cirka 270 lägenheter byggs.

Sickla växer när Nacka utvecklas, området kring Sickla skola har ett mycket centralt och eftertraktat läge. Många väljer att flytta till Sickla och fler bostäder behövs med närhet till kollektivtrafik, skola och service. Det är viktigt att utvecklingen av Sickla innehåller alla viktiga beståndsdelar som förskola, grundskola, idrottsmöjligheter och bostäder.

Förslaget innebär i korthet att:

  • Sickla skola rustas upp och får mer yta för att kunna ta emot fler elever.
  • Förskolan Växthuset får nya lokaler.
  • Fotbollsplanen Sicklavallen, en stor sjuspelarplan, flyttar västerut i området och ersätts av en liknande stor sjuspelarplan.
  • 270 lägenheter planeras öster om skolområdet.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott behandlade ärendet den 8 december och beslöt att inte ta ställning utan skicka det vidare till kommunstyrelsen som sammanträder 21 december 2020. Läs gärna mer här.

Själva ärendet i kommunstyrelsen är ett inriktningsbeslut vilket innebär att förutsättningarna för projektet vad gäller planering och genomförande kommer att utredas vidare i detaljplaneprocessen.

Bakgrund

En detaljplan för området var på samråd 2017. 2019 återremitterade kommunstyrelsen ärendet då storleken på skolan behövde tydliggöras och tillgången till idrottsanläggningar på västra Sicklaön behövde ses över. Efter analyser har ett justerat förslag tagits fram för området vilket nu kommunstyrelsen kommer behandla.

Plats för fotboll

Utöver den plan som finns i Sickla planerar Nacka kommun två nya elvaspelarplaner i Källtorp, i närheten av Hellasgården, några kilometer från Sickla.

Sidan uppdaterades: