Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välkommen och tyck till! Samråd om detaljplan för Norra Nobelberget i Sickla

Sickla fortsätter att utvecklas till en tätare, mer blandad och innehållsrik stadsmiljö. Västra delen av Sickla föreslås omvandlas till en stadsmiljö med förskola, bostäder och arbetsplatser, med gångavstånd till den nya kommande tunnelbanestationen. Nu startar samråd för detaljplan för Norra Nobelberget.

I västra Sickla finns det nu ett förslag på att skapa cirka 260 nya bostäder, en förskola och nya arbetsplatser. Syftet är att möjliggöra en stadsutveckling i enlighet med Nackas översiktsplan och skapa en mer levande och attraktiv stadsmiljö i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik.

Ny förskola, bostäder och arbetsplatser

Tanken är att omvandla nuvarande område till en tätare och mer blandad stadsbebyggelse med kvarter för bostäder med olika verksamheter i bottenvåningarna, vilket bidrar till att skapa en trygg och trevlig stadsmiljö. I detaljplanen föreslås även en förskola i området med plats för 4 avdelningar. Eventuellt kan 12 av bostäderna bli LSS-boende, det vill säga bostäder med särskild service.

I förslaget är det ett hus med 16 våningar vid Sickla industriväg, resterande hus är cirka 4-7 våningar i sluttande terräng västerut. Den högre hotell-, konferens- och kontorsbyggnaden som finns i området redan idag kommer vara kvar.

Villa Fannyudde med de fina träden runtom kommer vara kvar för Sicklaborna att mötas vid. Huset Villa Fannyudde, från 1877, är ett mycket värdefullt och populärt inslag i området som skapar trivsel och knyter an till vår historia i Sickla. Ambitionen är att plantera träd i området för att skapa en grönare stadsmiljö.

Parkeringen för bilar föreslås till största del under husen och skapar på så sätt utrymme för en inspirerande miljö ovan jord i stället.

Läget är utmärkt med närhet till tåg, buss och tunnelbana, Sickla köpkvarter samt nya Sicklastråket som gör det enklare för gående och cyklister att ta sig till Stockholm eller Nacka. Sickla och Hammarby sjöstad vävs nu samman genom ett mer levande, trivsammare och tryggare område.

Norra Nobelberget_puffbild1_670px.jpg

Visionsbild Norra Nobelberget, östra delen av området. Arkitekt: DINELLJOHANSSON. Bild: Balder AB.

Välkommen till samrådsmöte

Tisdagen 5 april 2022 kl 17.00-19.00 är det öppet hus i Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23 i Sickla. Det kommer vara en utställning och du är välkommen att läsa mer om projektet samt ställa dina frågor till projektgruppen. Fastighetsägarna Atrium Ljungberg AB och Balder AB kommer också finnas med på mötet och svara på frågor.

Torsdagen den 21 april är det digitalt samrådsmöte mellan klockan 17.00 – 18.30. Mötet inleds med en presentation av förslaget och du kan ställa frågor efter presentationen. På projektets webbplats hittar du en länk till det digitala mötet, som läggs upp under eftermiddagen den 21 april. Vi ses!

Lämna dina synpunkter innan 5 maj 2022

Samrådet pågår från 24 mars till 5 maj 2022. Nu kan du titta på detaljplaneförslaget och lämna dina synpunkter skriftligen. Planhandlingarna finns att se i entréhallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, samt på biblioteket i Dieselverkstaden, Sickla, och i Nacka Forum. Hela förslaget samt kontaktpersoner finns på projektets webbplats. Här finns också instruktion till hur du lämnar synpunkter skriftligen. Hör gärna av dig om du har frågor.

Norra Nobelberget_ALAB_670px.jpg

Visionsbild: Här ser man Norra Nobelberget från Värmdövägen, i nordväst. Arkitekt: Waldemarson Arkitekter. Bild: Atrium Ljungberg AB.

Norra Nobelberget_Karta_670px.jpg

Karta: Det markerade området visar planområdet. Området avgränsas av Sickla industriväg, Värmdövägen, Uddvägen och Sicklastråket.

Sickla växer och utvecklas. Denna detaljplan är en del av utvecklingen i Sickla. Läs gärna mer om projektet. Vill du veta mer om Sicklas utveckling så läs här.

Sidan uppdaterades: