Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Studentbostäder i Alphyddan

I Alphyddan byggs 230 studentbostäder med rimliga hyresnivåer för studenter och unga. Bostäderna ska också stå för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande. Bebyggelsen är uppdelad på två hus. Ett hus har 16 våningar och ligger i närheten av vändplatsen och det andra är tvådelat och har 13 respektive tio våningar.

Profilbild saknas

Carl Hjertberg

extern Projektledare, JM

08-782 8700

Profilbild saknas

Thorsten Wanngren

Extern projektledare,

070-536 18 55

Profilbild saknas

Gunilla Lundström

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • JM:s hus invigdes den 22 augusti 2018 och studenterna började flytta in den 3 september.
  • Rodret förhandlar med ny leverantör av stomme och byggprojektet blir därför försenat.
  • Medan de nya studentbostäderna byggs av JM respektive Rodret ökar såväl ljudnivåerna som trafiken i området. Har du frågor och synpunkter - kontakta exploatörerna. Kontaktuppgifter finns i texten nedan samt längst upp på webbsidan.

Under fliken BILD OCH VIDEO kan du se illustrationer av de nya byggnaderna.

Rodret informerar:

  • Under våren har Rodrets byggnad färdigprojekterats. Arbetet med att bygga grunden var planerat att starta i maj, men då drog sig stomleverantören ur projektet. Det går inte att starta grundarbeten innan en stomme är konstruerad, eftersom den ska förankras i berget. Detta innebär en försening av såväl grundläggning som start av husbyggnationen.
  • Nu pågår förhandlingar med nya leverantörer.

Ett av de nya studentbostadshusen. Illustrationsbild från Hyris/Rodret.

Parkering vid Svindersviksvägen

Cirka åtta permanenta parkeringsplatser finns på västra sidan om Svindersviksvägen. På den östra sidan finns cirka 12 tillfälliga platser.

Detaljplan

Målet med projektet är att få till stånd små bostäder med rimliga hyresnivåer för studenter och unga. Bostäderna ska också stå får ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande.

Våren 2012 bjöd Nacka kommun in byggföretag till att lämna intresseanmälningar om nya ungdoms- och studentbostäder på kommunal mark. En jury bestående av representanter från Nacka kommun, Stockholms Studenters Centralorganisation (SSCO) och Jagvillhabostad.nu har valt ut några av de förslagen som var bäst lämpade med hänsyn till utformning, lägenhetsstorlek och hyresnivå.

Samråd för studentbostäder i Alphyddan pågick mellan i mars 2014 och ett omarbetat förslag var utställt för granskning i februari-mars 2015.

Den 15 juni 2015 antog kommunfullmäktige planförslaget.

Detaljplanen vann laga kraft den 12 april 2016, efter att mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för de överklaganden som kommit in. Tidigare hade överklagandena avslagits också av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

Torsdag 16 februari kl 11.00 gick det symboliska startskottet för 93 av studentbostäderna i Alphyddan. Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka kommun, och Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM AB, markerade tillsammans starten på byggnationen av JM:s studentbostäder.

Klicka på streckat område under "A" i Alphyddan, så ser du var studentbostäderna ska byggas. Du kan även zooma och navigera i kartan.

Så här kommer de nya byggnaderna att ut i Alphyddan.

Bild 1. Rodret

Bild 2. JM

Bild 3. JM

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.