Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Studentbostäder i Alphyddan

I Alphyddan byggs 230 studentbostäder med rimliga hyresnivåer för studenter och unga. Bostäderna står för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande. Bebyggelsen är uppdelad på två hus. Båda hus är färdigställda, markområdet runt det senaste huset planeras att vara klart sommar/höst 2020.

Profilbild saknas

Gunilla Lundström

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Magnus Persson

Byggpartner, arbetsledare

08-505 996 11

Profilbild saknas

Thorsten Wanngren, Hyris AB

Extern projektledare

070-536 1855

Status och handlingar

Vad händer nu?

  • Hyris AB kommer att äga studentbostäderna som byggs av ByggPartner i Dalarna AB. Arbetet planeras att vara helt klart sommaren 2020. Inflyttning sker under vår och sommar 2020.
  • Medan de nya studentbostäderna byggs ökar ljudnivån och trafiken i området. Har du frågor och synpunkter - kontakta i första hand exploatörerna.

Under fliken BILD OCH VIDEO kan du se illustrationer av de nya byggnaderna.

Ett av de nya studentbostadshusen. Illustrationsbild från Hyris/Rodret.

Parkering vid Svindersviksvägen

Cirka åtta permanenta parkeringsplatser finns på västra sidan om Svindersviksvägen. På den östra sidan finns cirka 12 tillfälliga platser.

Detaljplan

Målet med projektet är att få till stånd små bostäder med rimliga hyresnivåer för studenter och unga. Bostäderna ska också stå får ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande.

Våren 2012 bjöd Nacka kommun in byggföretag till att lämna intresseanmälningar om nya ungdoms- och studentbostäder på kommunal mark. En jury bestående av representanter från Nacka kommun, Stockholms Studenters Centralorganisation (SSCO) och Jagvillhabostad.nu har valt ut några av de förslagen som var bäst lämpade med hänsyn till utformning, lägenhetsstorlek och hyresnivå.

Samråd för studentbostäder i Alphyddan pågick mellan i mars 2014 och ett omarbetat förslag var utställt för granskning i februari-mars 2015.

Den 15 juni 2015 antog kommunfullmäktige planförslaget.

Detaljplanen vann laga kraft den 12 april 2016, efter att mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för de överklaganden som kommit in. Tidigare hade överklagandena avslagits också av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

Torsdag 16 februari kl 11.00 gick det symboliska startskottet för 93 av studentbostäderna i Alphyddan. Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka kommun, och Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM AB, markerade tillsammans starten på byggnationen av JM:s studentbostäder.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet. Du kan zooma och navigera i kartan.

Så här kommer de nya byggnaderna att ut i Alphyddan.

Bild 1. Rodret

Bild 2. JM

Bild 3. JM

Sidan uppdaterades: