Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Södra Hedvigslund

Ungefär 400 bostäder har byggts i etapper och vägar, vatten- och avloppsledningar anläggs. Området är en blandning av radhus, parhus, friliggande villor samt flerbostadshus. En förskola har också byggts.

Profilbild saknas

Daniel Jakobsson

Projektledare

Profilbild saknas

Reino Lennberg

Byggledning, kommunen

08-718 88 72

Profilbild saknas

Peter Gevsjö

Projektchef Småa

073-837 06 06

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

Byggarbetena i Södra Hedvigslund är nu avslutade. Från den 1 november ansvarar kommunen för all skötsel av vägar och allmän parkmark i området.

projekt- och detaljplanering

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen.

Detaljplanen för Södra hedvigslund (detaljplan 421) vann laga kraft den 14 juli 2007.

I det här projektet är det Småa AB som är byggherre. Småa står för kostnaderna för hela utbyggnaden, inklusive så kallade allmänna anläggningar (nya vägar, vatten- och avloppsnät, offentlig parkmark med mera). Småa bekostade även arbetet med att ta fram detaljplanen.

utbyggnad

Etapp 1 – Husen på höjden

Byggnationen startade 2008 med 47 villor. Området är färdigt och inflyttat.

Etapp 2 – Kvarteret Örtagården - Den moderna trädgårdsstaden

I andra etappen, Kvarteret Örtagården med 61 bostäder, villor, parhus, ateljéhus och lofthus, startade markarbetena sommaren 2009 och de första familjerna flyttade in våren 2010. Området är färdigt och inflyttat.

Etapp 3 – Kvarteret Mispeln

I kvarteret ingår totalt 66 bostäder. Kvarteret är färdigt och inflyttat.

Etapp 4 – Kvarteret Anemonen

Etapp blev helt klar och inflyttat vid årskiftet 2014/2015. Kvarteret består av flerbostadshus, villor och radhus i närheten av förskolan och Maggies farm.

Etapp 5 – Kvarteret Lobelia

Kvarteret Lobelian består även den av 22 lägenheter, 11 lägenheter i vardera hus samt 30 småhus. Lägenheterna i denna etapp planeras bli hyresrätter. Kvarteret är under uppbyggnad. Inflyttning beräknas ske till våren 2015.

Sista etappen - Kvarteret Lövkojan

Sista etappen i projektet är Kvarteret Lövkojan. Det är en större etapp bestående av 66 lägenheter fördelat i 4 stycken flerbostadshus samt 65 stycken småhus. Inflyttning planeras i denna sista etapp till 2016-2017.

Mer som byggs

Bullerskydd längs Tyresövägen byggdes ut under 2011 och ytterligare bullerdämpande åtgärder gjordes under 2012 i samband med utbyggnaden av den nya trafikplatsen Hedvigslund.

Olägenheter under utbyggnadstiden Småa ansvarar för att informera om störningar från byggarbetena.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.