Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Två pojkar på en fotbollsplan

Sydöstra Boo

Området byggs ut med kommunalt vatten och avlopp. Totalt 450-550 nya bostäder ska bli möjliga att bygga. Plats för skola, idrott och rekreation, en ny trafikplats och förbättrad kollektivtrafik ingår också i målen för de nya detaljplanerna.

Detaljplaner

Områdena Galärvägen och Solbrinken-Grundet har vunnit laga kraft under 2021. Mjölkudden-Gustavsviks gård vann laga kraft 30 juni 2022. Detaljplaneläggning pågår i Dalkarlsängen och Dalvägen-Gustavsviksvägen. Läs mer om varje projekt på respektive projektsida, under rubriken Sydöstra Boo.

Grunden för framtagandet av detaljplanerna är det övergripande planprogrammet, som antogs våren 2012. Samordning sker mellan de olika detaljplanerna för att möjliggöra och underlätta genomförandet av utbyggnad av vägar, vatten och avlopp.

Detaljplaneområden.JPG

Gatukostnadsutredningar

Parallellt med detaljplanearbetet genomförs utredningar för gatukostnader. Kartan nedan visar hur indelningen av gatukostnadsområden ser ut.

gatukostnadsområden.JPG

Ur detaljplaneprogrammets vision för sydöstra Boo

Sydöstra Boo är attraktivt att bo i – här finns havet, naturen, närheten till Stockholms innerstad. Här finns gott om plats och utvecklingsmöjligheter på flera områden:

  • Det ska finnas någonstans att bo när livet skiftar skede; bostäder för ungdomar, äldre, familjer som splittras men ändå vill bo nära varandra och bostäder för barnfamiljen med behov av större bostadsyta.
  • Det ska finnas en gemensam utemiljö för dem som är friska och starka och kan cykla och gå långt och även för dem som går kortare sträckor till sandlådan eller till parkbänken för en stunds samvaro. Sydöstra Boo ska vara en grön och lummig stadsdel.
  • Det ska vara enkelt att resa till och från Sydöstra Boo, det skall vara enkelt att förflytta sig inom Sydöstra Boo.
  • De fritidsaktiviteter som Sydöstra Boo kan erbjuda ska utvecklas. Det kan gälla segling och båtsport, lek och idrott. Livet i vattnet ska värnas. Det sker genom att utsläppen till havet minskar och dagvattnet tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
  • Du kan läsa planprogrammet i sin helhet här nedan
    program_antagande_webbversion.pdf

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: