Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Boo Gårds skola

Boo Gårds skola, Boovallen och Booladan-tomten ingår i området. Skolan behöver byggas ut, trafik- och parkeringssituationen kring Boovallen och Boo Gårds skola förbättras och kommunen planerar att ta över ansvaret för vägar och allmän plats. Utbyggnaden beräknas vara klar 2020.

Nabiha Shahzad

Nabiha Shahzad

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Erik Isacsson

Planarkitekt

Suzanne Lagerqvist

Suzanne Lagerqvist

Projektledare

08-718 77 45

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Den 17 maj 2017 tillstyrkte miljö- och stadsbyggnadsnämnden detaljplanen.
Nämndens protokoll, § 100

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 juni 2017, § 184

Detaljplanen har blivit överklagad till mark- och miljödomstolen som nu handlägger ärendet.

Syftet med planförslaget är att göra det möjligt för Boo Gårds skola att bygga ut lokalerna för att kunna utöka sin verksamhet. Utöver det planläggs Boovallen för idrottsändamål, eftersom ytan i dag saknar detaljplan. Vidare bekräftas nuvarande parkering och återvinningsstation som får planstöd. All mark inom planområdet ägs av Nacka kommun.

Startskede

Projektet Boo Gårds skola-Galärvägen startade genom att politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände förslaget till start-pm i april 2014.

För att skolan ska kunna byggas ut så snart som möjligt har delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Galärvägen.

Detaljplanering

Projektet ingår i programmet för sydöstra Boo och där sägs att det behövs ett helhetsgrepp över skol- och idrottsområdet, bland annat för att förbättra trafiksituationen. Programmet föreslog också att en ny förskola skulle placeras vid Galärvägen. Förskolan är nu färdigställd och ersätter den provisoriska förskolan vid Boo gårds skola.

Det här projektet ska möjliggöra en utveckling av skol- och idrottsverksamheten i området, utreda behovet av infarts- och cykelparkeringar vid skol- och idrottsområdet och organisera trafik- och parkeringssituationen kring Boovallen och Boo gårds skola. Vidare ska det prövas om det är lämpligt att infoga den så kallade Booladan-tomten i skol- och idrottsområdet.

Samråd

Under samrådet fick myndigheter och remissinstanser samt de boende i närområdet ge sina synpunkter på planförslaget. Kommunen tog ställning till synpunkterna och arbetade sedan fram en ny version av förslaget.

Granskning av planförslaget

Detaljplanen antogs våren 2017 och har överklagats.
Efter samrådet omarbetades planförslaget och därefter presenterades det för granskning. Under tiden 24 mars 2017 till 25 april 2017 fanns planförslaget utställt för granskning.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.