Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Boo Gårds skola

Boo Gårds skola, Boovallen och Booladan-tomten ingår i området. Ny större skola behöver byggas och kommunen planerar att ta över ansvaret för vägar och allmän plats. Utbyggnaden beräknas vara klar 2021-2022.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Erik Isacsson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Roger Eld

projektledare, utbyggnad av skola och idrottshall

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Just nu pågår förberedande arbeten på platsen utanför Boo gårds skola.

Tidplan

  • Vecka 9 - Fortsatt markarbete inom arbetsplatsområdet
    Schakt och läggning av elmatning från transformatorstation till nya paviljonger
  • Vecka 10-11- Leverans av paviljonger

För att nya Boo Gårds skola ska kunna byggas så snart som möjligt delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Galärvägen.

  • Detaljplanen vann laga kraft 16 mars 2018, då mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte pröva överklagandet av kommunfullmäktiges antagandebeslut.
  • Planering för utbyggnad av skolan och idrottshallen pågår.
  • Planering för utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt parkeringen pågår. Utbyggnad planeras att påbörjas under 2019.

Startskede

Projektet Boo Gårds skola-Galärvägen startade genom att politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände förslaget till start-pm i april 2014.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

För att skolan ska kunna byggas ut så snart som möjligt delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Galärvägen.

Detaljplaneläggning

Syftet med planförslaget är att göra det möjligt för Boo Gårds skola att bygga ut lokalerna för att kunna utöka sin verksamhet. Utöver det möjliggörs en utveckling av skol- och idrottsverksamheten, i och med att Boovallen planläggs för idrottsändamål. Nuvarande parkering och återvinningsstation får planstöd. All mark inom planområdet ägs av Nacka kommun.

Projektet ingår i programmet för sydöstra Boo och där sägs att det behövs ett helhetsgrepp över skol- och idrottsområdet, bland annat för att förbättra trafiksituationen. Programmet föreslog också att en ny förskola skulle placeras vid Galärvägen. Förskolan är nu färdigställd och ersätter den provisoriska förskolan vid Boo gårds skola.

Samråd och granskning

Under samrådet 2016 fick myndigheter och remissinstanser samt de boende i närområdet ge sina synpunkter på planförslaget. Kommunen tog ställning till synpunkterna och arbetade sedan fram en ny version av förslaget.

Planförslaget presenterades för granskning 24 mars till 25 april 2017.

Antagande

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 juni 2017, § 184. Detaljplanen överklagades sedan till flera instanser.

När mark- och miljödomstolen prövade överklagandet, beslutade de att godkänna kommunens planer för området. Det beslutet står nu fast, eftersom nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, den 16 mars 2018 beslutade att inte pröva överklagandet av utbyggnadsplanerna.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.