Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gatukostnadsutredning Gustavsvik

Här finns alla aktuella handlingar för gatukostnadsutredningen i Gustavsvik.

GATUKOSTNADSUTREDNINGEN ANTAGEN

Gatukostnadsutredningen Gustavsvik har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021 i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen, Beslut § 21.pdf. Beslutet är överklagat.

Alla handlingar från tidigare skeden finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under respektive rubrik.

Gatukostnadsutredningen för Gustavsvik omfattar planområdet för Dalvägen-Gustavsviksvägen och norra delen av planområdet för Mjölkudden-Gustavsviks gård. Se karta nedan.

gatukostnadsområden.JPG

Enligt detaljplaneförslagen ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna ska vara med och betalar för dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning.

Bakgrund

Under 2015 hölls ett första samråd för en gatukostnadsutredning för Dalvägen-Gustavsviksvägen och under 2016 för Mjölkudden-Gustavsviks gård. Därefter gjordes fördelningsområdena om och ett nytt samråd för den nya gatukostnadsutredningen Gustavsvik hölls under november-december 2018. Mellan 7 april och 2 juni 2020 ställdes gatukostnadsutredningen ut på granskning.

Sidan uppdaterades: