Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Gatukostnader Mjölkudden-Galärvägen

Här har vi samlat alla aktuella handlingar om gatukostnadsutredningen i området Mjölkudden-Galärvägen.

GATUKOSTNADSUTREDNINGEN ANTAGEN

Gatukostnadsutredningen Mjölkudden – Galärvägen har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021 i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen, Beslut § 22.pdf.

Alla handlingar från tidigare skeden finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under respektive rubrik.

Denna gatukostnadsutredning omfattar Galärvägens detaljplaneområde, samt södra delen av detaljplaneområdet Mjölkudden - Gustavsviksgård. Se karta nedan.

gatukostnadsområden.JPG

Sidan uppdaterades: