Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Gatukostnader Mjölkudden-Galärvägen

Här har vi samlat alla aktuella handlingar om gatukostnadsutredningen i området Mjölkudden-Galärvägen.

GATUKOSTNADSUTREDNINGEN ANTAGEN

Gatukostnadsutredningen Mjölkudden – Galärvägen har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021 i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen, Beslut § 22.pdf. Beslutet har överklagats.

Alla handlingar från tidigare skeden finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under respektive rubrik.

Denna gatukostnadsutredning omfattar Galärvägens detaljplaneområde, samt södra delen av detaljplaneområdet Mjölkudden - Gustavsviksgård. Se karta nedan.

gatukostnadsområden.JPG

Sidan uppdaterades: