Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Frågor och svar om avstyckning och andra markfrågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avstyckning och andra markfrågor.

När kan jag stycka av min fastighet?

Du kan ansöka om avstyckning innan detaljplanen vunnit laga kraft. Ansökan vilandeförklaras då och hamnar i kö. Ansökan sker till kommunala lantmäterimyndigheten.

Hur lång tid tar det?

Väntetiden för handläggning kan vara upp till ett år. Handläggning tar 2-4 månader.

Vad kostar det?

Du betalar för den tid som lantmäterimyndigheten lägger ner på att hantera ditt ärende. Läs mer om kostnaderna här

Vad innebär markintrång?

Markintrång är mark som kommunen behöver lösa in från fastighetsägaren för att skapa allmän plats av marken. Ersättning för marken ges till fastighetsägaren och beloppet bestäms av Lantmäterimyndigheten. Ersättning ges för marken, värdering enligt gällande lagregler. Ersättning ges också för tomtanläggningar som brevlådor, buskar med mera. Alla berörda fastighetsägare kallas till sammanträde för genomgång av ärendet. Ersättningsbeloppet kan överklagas.

Vad innebär det att gemensamhetsanläggningen ska omprövas?

Det betyder att i de områden där GA-anläggningar (vägföreningar) hittills har ansvarat för drift och underhåll av vägar kommer kommunen att ta över ansvaret för driften.

Vad innebär släntintrång?

Släntintrång är mark som ska vara tillgänglig som arbetsyta eller för anpassning av vägslänt. I beslutet om släntintrång som kallas servitut står vad som får göras. Ersättning för släntintrång ges till fastighetsägaren och beloppet bestäms av Lantmäterimyndigheten. Ersättning ges för marken, värdering enligt gällande lagregler. Ersättning ges för tomtanläggningar som brevlådor, buskar med mera. Alla berörda fastighetsägare kallas till sammanträde för genomgång av ärendet. Ersättningsbeloppet kan överklagas.

Läs mer om att ändra eller dela en fastighet här

Sidan uppdaterades: