Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Frågor och svar om Sydöstra Lännersta

Här publicerar vi frågor och svar om vad som gäller för fastighetsägare i Sydöstra Lännersta.

Fråga: Gäller fortfarande att utbyggnad börjar våren 2020 i område W?

Svar: Nej, det gäller inte, eftersom mark- och miljödomstolen upphävt planens antagande av kommunfullmäktige.

Fråga: Vad innebär beslutet i mark- och miljödomstolen, som kommunen överklagar?

Svar: Beslutet innebär att kommunens antagande av detaljplanen inte längre gäller och att detaljplaneprocessen ska göras om. Om Mark- och miljööverdomstolen inte tar upp ärendet, eller om de tar upp det och ger mark- och miljödomstolen rätt, kommer det att innebära att det sannolikt dröjer flera år innan en ny detaljplan kan bli färdig.

Fråga: Varför har mark- och miljödomstolen upphävt detaljplanen?

Svar: Mark- och miljödomstolen anser att kommunen för att anta en ny detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 borde ha påbörjat en ny planprocess, och då följt det förfarande för antagande av en detaljplan med samråd och granskning som gällde då, det vill säga enligt den nya plan- och bygglagen.

Kommunen anser att domen är felaktig, både vad gäller när ett detaljplaneärende ska anses vara avslutat, och vad gäller hur en detaljplan som upphävts av domstol ska hanteras inför ett nytt antagande. Därför har kommunen överklagat mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Sydöstra Lännersta 2 till Mark- och miljööverdomstolen. Överklagandet lämnades in den 10 december 2019.

Fråga: När kan Mark- och miljööverdomstolen ta upp fallet?

Svar: Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 24 april 2020 att bevilja kommunen prövningstillstånd. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen nu kommer ta ställning till sakfrågorna i kommunens överklagan. Hur lång till den prövningen tar vet vi inte, men det kommer sannolikt dröja åtminstone ett flertal månader.

Fråga: Vad betyder det här för Sydöstra Lännersta?

Svar: Beslutet innebär att det fortfarande är de gamla områdesbestämmelserna som gäller. I och med att den nya detaljplanen inte har börjat gälla kan kommunen inte påbörja utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, samt ta över drift och underhåll av vägarna.

Fråga: Jag vill stycka av min tomt, kan jag göra det?

Svar: I och med att detaljplanen inte börjat gälla är det inte möjligt att söka bygglov eller avstyckningar enligt den nya detaljplanens bestämmelser. Sådana ansökningar kommer att bedömas mot de nuvarande områdesbestämmelserna. Här finns gällande områdesbestämmelser för Sydöstra Lännersta.

Fråga: Kan jag söka bygglov för att bygga ut/bygga nytt på min tomt?

Svar: Ja, men då prövas din bygglovsansökan mot de nuvarande områdesbestämmelserna och inte mot byggrätterna i den nya detaljplanen. För området gäller idag två områdesbestämmelser, OB 2 och OB 20, som ändrar vissa av bestämmelserna i OB 2.

Här finns områdesbestämmelserna OB 2 

Här finns områdesbestämmelserna OB 20

Fråga: Vad händer med frischaktsavtalet som jag har skrivit på?

Svar: Avtalet gäller, men kommunen kommer inte att påbörja utbyggnad i detta skede. Om detaljplanearbetet måste göras om kan nya avtal behöva skrivas.

Fraåga: När kan vi få en ny detaljplan?

Svar: Det är omöjligt att säga just nu. Vi uppdaterar på webben så snart vi har mer information. Projektets hemsida finns på nacka.se/sydostralannersta

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice, på telefon 08-718 80 00 eller stadsbyggnadsservice@nacka.se

Sidan uppdaterades: