Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tennishall vid Ektorpsvägen

En ny detaljplan för en fastighet vid Ektorp, norr om Värmdöleden, ska göra det möjligt att bygga en tennishall.

Anna Ellare

Anna Ellare

KOMMUNENS PROJEKTLEDARE

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 8 december 2017 till och med 15 januari 2018 finns planförslaget utställt för granskning.

  • Planhandlingarna finns här till höger under STATUS OCH HANDLINGAR

Detaljplan

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av en tennishall med banor för klassisk tennis och paddle tennis, (paddle tennis spelas på banor som är betydligt mindre än vanliga tennisbanor med racketar som är kortskaftade), café/butik och parkering. Planområdet utgör 11000 kvadratmeter och av dessa utgör byggrätten för tennishallen cirka 6000 kvadratmeter.

Planområdet är beläget norr om Värmdöleden och väster om Ektorpsvägen och angränsar i nordväst till Nyckelvikens naturreservat. Hallbyggnaden ska utformas med en hög arkitektonisk kvalité med tanke på dess centrala läge och närheten till Nyckelvikens naturreservat.

Befintlig stig inom planområdet tas bort och ersätts av en ny gång- och cykelstig på allmän plats naturmark. Stigen föreslås att gå från Ektorpsvägen och norrut bakom hallen mot Nyckelvikens övriga leder och motionsspår. Den nya gång- och cykelstigen föreslås bli en entré till reservatet med bland annat en informationsskylt. Ett antal parkeringsplatser inom området ska tillgängliggöras för besökare till reservatet.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i stadshusets utställningshall, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Synpunkter på planförslaget skickas till

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2015/94-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2015/94-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 15 januari 2018. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Upplysningar

Lämnas av planarkitekt Anna Ellare: telefon 08-718 98 80, e-post: anna.ellare@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.