Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Trafikplats Kvarnholmen, väg 222

Trafikverket bygger en trafikplats med av- och påfarter mot Kvarnholmen och Nacka centrum, på väg 222. Det är en ny trafikplats i höjd med Nacka gymnasium.

Bild: Trafikplats Kvarnholmen byggs invid Nacka gymnasium. Nacka gymnasium är den bruna byggnaden på bilden.

trafikverket bygger trafikplatsen

Trafikplatsen byggs i två etapper. I den första etappen bygger Trafikverket två nya ramper som ansluter till väg 222 Värmdöleden, en ramp i vardera körriktningen. I samband med att ramperna byggs så rivs det bullerskydd som finns i dag (på den södra sidan), ett nytt bullerskydd ska istället byggas längs med ramperna på den södra sidan. Trafikverket kommer även att plantera en del växter.

Dessutom byggs två cirkulationsplatser för att sammanfoga de båda ramperna till och från väg 222 med det kommunala vägnätet. Här utvecklas även gång- och cykelvägen, busshållplatserna och in- och utfarten till skolan. I dagsläget (2017) finns en tunnel där gång- och cykeltrafiken är separerad från fordonstrafiken.

Läs mer om bygget på Trafikverkets webbplats.

Etapp 1
Start: I slutet av november 2017
Klar: Våren 2019

Grund för etapp1: Trafikverkets vägplan för Trafikplats Kvarnholmen och Nacka kommuns detaljplan för Kvarnholmsförbindelsen.

Nacka kommuns projektledare för Nackas delar i projektet:
Helene Riddarström
E-post: helene.riddarstrom@nacka.se
Tfn: 08-718 99 97

Etapp 2
Start: Preliminärt år 2020.
Detaljplan ej startad. Vägplan ej startad.

I den andra etappen ska Trafikverket bygga ut de två cirkulationsplatserna med fler anslutningar. Ytterligare två ramper byggs som ansluter till väg 222, från trafikplatsen österut.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.