Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Trafikplats Kvarnholmen, väg 222

Trafikverket bygger en trafikplats med av- och påfarter mot Kvarnholmen och Nacka centrum, på väg 222. Det är en ny trafikplats i höjd med Nacka gymnasium.

Bild: Trafikplats Kvarnholmen byggs invid Nacka gymnasium. Nacka gymnasium är den bruna byggnaden på bilden.

Trafikverket bygger trafikplatsen

Trafikplatsen byggs i två etapper. I den första etappen bygger Trafikverket två nya ramper som ansluter till väg 222 Värmdöleden, en ramp i vardera körriktningen. I samband med att ramperna byggs så rivs det bullerskydd som finns i dag (på den södra sidan), ett nytt bullerskydd ska istället byggas längs med ramperna på den södra sidan. Trafikverket kommer även att plantera en del växter.

Dessutom byggs två cirkulationsplatser för att sammanfoga de båda ramperna till och från väg 222 med det kommunala vägnätet. Här utvecklas även gång- och cykelvägen, busshållplatserna och in- och utfarten till skolan. I dagsläget (2018) finns en tunnel där gång- och cykeltrafiken är separerad från fordonstrafiken.

Läs mer om bygget av Trafikplats Kvarnholmen på Trafikverkets webbplats.

Syftet med trafikplatsen

Trafikplats Kvarnholmen gör det enklare att åka till och från Kvarnholmen då den skapar en förbindelse mellan Kvarnholmen och väg 222 Värmdöleden. Den nya trafikplatsen avlastar Henriksdal och minskar trafiken som idag måste passera Trafikplats Nacka för att kommare vidare till andra destinationer.

I framtiden kommer det att göras fler förändringar av väg 222 i närheten av Nackas centrala delar. Bland annat planeras en överdäckning av motorvägen i höjd med Nacka Forum där en ny bussterminal ska byggas nära den framtida tunnelbanestationen "Nacka". I samband med det kommer Trafikplats Nacka att försvinna och då blir de två färdigutbyggda trafikplatserna, trafikplats Kvarnholmen och trafikplats Skvaltan, väg 222:s huvudsakliga ut- och infart till Nackas centrala delar.

Läs mer om överdäckningen av väg 222 och trafikplats Skvaltan
i projektet "Mötesplats Nacka".

Allt detta har stor betydelse för utvecklingen av Nacka stad och är viktiga byggstenar för att nå visionen om en tät och levande stad.

Utbyggnaden av trafikplats kvarnholmen sker i två etapper

Etapp 1

Start: I slutet av november 2017
Klar: Våren 2019

Grund för etapp1: Trafikverkets vägplan för Trafikplats Kvarnholmen och Nacka kommuns detaljplan för Kvarnholmsförbindelsen.

Nacka kommuns projektledare för Nackas delar i projektet:
Henrik Juhlin
E-post: henrik.juhlin@nacka.se
Tfn: 010-603 86 82

Etapp 2

Start: Preliminärt år 2020.
Detaljplan ej startad. Vägplan ej startad.

I den andra etappen ska Trafikverket bygga ut de två cirkulationsplatserna med fler anslutningar. Ytterligare två ramper byggs som ansluter till väg 222, från trafikplatsen österut.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.