Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vikingshillsvägen

Vikingshillsvägen, en av huvudvägarna i norra Boo, görs om för att bli trafiksäker. Samtidigt tryggas vatten- och avloppsförsörjning av området och andra, närliggande detaljplaneområden.

Profilbild saknas

Fredrik Bengtsson

Kommunens Projektledare

Marie Svensson

Marie Svensson

Delprojektledare

Profilbild saknas

Martin Angerfelt

Projektchef Veidekke

0733 55 99 02

Profilbild saknas

Anders Brattsell

Byggledare, Rockstore

070-720 08 55

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Vikingshillsvägen

Arbeten pågår utmed Vikinghillsvägen i höjd med korsningen Näckrosvägen samt på sträckan mellan Nordmannavägen och Åbroddsvägen. De första tillfälliga byggvägarna är klara och har tagits i bruk. När trafiken nu kan köra på byggvägarna pågår förstärkningsarbetet med den permanenta vägen. Förstärkningen görs med så kallade kalkcementpelare. Det kommer att vara en begränsad framkomlighet under tiden som byggvägarna används då de regleras med trafiksignaler.

Kommunen ber om överseende för de störningar i form av begränsad framkomlighet och buller som uppstår i samband med utbyggnaden av Vikingshillsvägen.

Miljödomen – sänkning av medelvattentillståndet i Karbosjön

Arbetet pågår med breddning av Karbodiket längs Risets Alväg, Risvägen och Båtvägen fortgår. Längs Risvägen anläggs en dagvattenledning, men på grund av höga flöden av vatten efter en period med kraftig nederbörd har tidplanen förskjutits något. Under arbetet påverkas framkomligheten på vägarna.

Under hösten 2018 påbörjas arbetet längs med Sågsjövägen där delar av Sågsjövägen kan behöva stängas av. Veidekke kommer löpande att informera om eventuella trafikavstängningar och omledning av trafiken. Arbetet med breddningen av diket beräknas vara klart under hösten 2018.

Mer information om miljödomen hittar du längre ner på sidan. Domslut från Mark- och miljödomstolen finner du under Status och handlingar - laga kraft.

Tänk på att

Arbete pågår längs med Vikingshillsvägen, Risets Alväg, Risvägen och
Båtvägen. Dessa arbetsområden bör passeras med stor försiktighet då det kan råda både dålig sikt och höga bullernivåer för maskinförarna. Passerar du i närheten av maskiner, se till att få ögonkontakt med föraren innan du passerar för att säkerställa att föraren har sett dig.

Frågor

Ställ gärna frågor till byggledarna om arbetena – via mejl i första hand. Se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

Se tidigare beslut och dokument under STATUS OCH HANDLINGAR.

Detaljplan och gatukostnader

Detaljplanen för Vikingshillsvägen vann laga kraft den 26 juni 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, att anta principerna för gatukostnader för Vikingshillsvägen.

Miljödom

Sänkning av medelvattenståndet i Karbosjön

Kommunen har fått beviljat ett tillstånd till markavvattning genom sänkning av Karbosjöns medelvattenstånd och restaurera diken, så kallat markavvattningsföretag, genom en miljödom beslutad 21 mars 2012 av mark- och miljödomstolen. Kommunen har ansökt om miljödomen för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hantering av dagvatten i området.

Utbyggnad

Ombyggnaden av Vikingshillsvägen, tillsammans med utbyggnaden av kommunalt vatten, avlopp och genomförande av miljödomen startade i april 2017 och planeras vara klart under maj 2019.

Den 26 april hölls ett välbesökt första spadtag i Vikingshill. Många passade på att ställa frågor till politiker och tjänstemän i kommunen. De flesta frågorna handlade om utbyggnaden av vägen, trafiksäkerhet, groddjurspassagen och miljöfrågor i området.

Kommunen har skrivit kontrakt med Veidekke Entreprenad AB för ombyggnad av Vikingshillsvägen, utbyggnad av vatten och avlopp och genomförande av miljödomen.

Vikingshillsvägen kommer att vara öppen för trafik under hela genomförandet. Tyvärr kommer det att bli störningar för trafiken under hela byggtiden, eftersom omfattande förstärkningsarbeten måste utföras i vägen.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.