Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Rensättra

Arbete med att göra ett område nära Boo kyrka till naturreservat har påbörjats. (Bilden visar Rensättra gård 1993. Ladugården revs följande år.)

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda naturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Skötselplanen, som också innehåller föreskrifter (regler) om vad man som enskild får och inte får göra inom området, ställs ut på samråd. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla.

En viktig del i det pågående arbetet är att ta fram förslag på reservatets gränser och att komma överens med markägarna i området. Under hösten 2017 beräknas natur- och trafiknämnden fatta beslut om samråd.

Du hittar de inventeringar och underlag som hittills tagits fram under "Status och handlingar". I dokumentet från medborgardialogen 2016 redovisas enkätsvar från drygt hundra personer. De tar bland annat upp hur närboende idag använder området och vad de sätter störst värde på.

Rensättra med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan.

Imventerade områden med höga naturvärden (nyckelbiotoper), naturreservat och Booleden är markerade.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.