Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Rensättra

Arbete med att göra ett område nära Boo kyrka till naturreservat pågår. (Bilden visar Rensättra gård 1993. Ladugården revs följande år.)

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda naturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Beslutet och skötselplanen ställs ut på samråd. Beslutet beskriver syftet med reservatet och reglerar vad du får och inte får göra inom området. Skötselplanen beskriver hur området ska skötas och de värden som finns där. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla.

Vad händer nu?

Samråd för naturreservatet pågick fram till den 31 maj. Nacka kommun går nu igenom de synpunkter som har kommit i anslutning till samrådet. Därefter ser vi över om dokumenten ska revideras med utgångspunkt från dessa. Vi planerar att redovisa ett underlag till beslut under 2019.

Startskede

I menyn till höger under rubriken "Startskede" finns en kulturmiljöanalys och en utredning om Sågsjöbäcken. I dokumentet medborgardialog 2016 redovisas enkätsvar från drygt hundra personer. De tar bland annat upp hur närboende idag använder området och vad de sätter störst värde på.

Rensättra med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan.

Imventerade områden med höga naturvärden (nyckelbiotoper), naturreservat och Booleden är markerade.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.