Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Badgången i Sickla

Projektet ”Badgången i Sickla” är en del av Konsten att skapa stad. Badgången leder ner till badplatsen vid Sickla strand. Syftet med projektet är att skapa en trevligare och tryggare gång och ge platsen ökad attraktion och orienterbarhet. Av tre tävlande förslag röstade Nackaborna fram Badbryggan.

Skisstävling

Under hösten 2016 togs tre skissförslag fram. Se alla tre förslagen här. Skisserna visar hur entrén, som omfattar gångväg och angränsande ytor ned mot Sickla strandbad, skulle kunna utformas. Boende i Nacka röstade under januari och februari 2017 fram en vinnare. Förslaget "Badbryggan" vann. Det vinnande förslaget utgör ett underlag för att skapa en mer inbjudande och spännande entré till badplatsen. Det ska också ge platsen en starkare identitet.

Vinnarförslaget "Badbryggan"

Med gångvägen i trä, som påminner om en brygga, visar förslaget "Badbryggan" vägen ner till Sicklasjön.

Planteringar föreslås utmed gångvägen. Växternas färg och form på bladen, blomning och vintersilhuetter gör det vackert under alla årstider. Förslagets kreatör: Peter Nilsson.

Skissförslaget justeras och ändras något för att anpassas till den verkliga miljön. Bland annat kommer den lilla skejtdelen att tas bort eftersom det finns risk för att den genererar buller för boende i närheten. Gångvägen kommer också att få ny belysning vilket gör att platsen kommer att kännas tryggare.

Sammanhang

Det är en stor mängd bostäder som ska byggas på västra Sicklaön och bli Nacka stad. Även andra typer av byggnation följer med detta: vägar, lekplatser, parkeringar, kontor med mera. Det kan lätt bli byggkaos om ingenting görs. Nacka kommun arbetar aktivt och förebyggande, bland annat genom att skapa "oaser i byggkaos" för att underlätta och erbjuda trevliga miljöer för boende och besökare även under byggtiden. Entrén till Sickla strandbad, söder om Gillevägen med arbetsnamnet "Badgången i Sickla", är ett exempel på det.

Förbättringen utgör första delen i en större förändring av hela Gillevägen som på sikt ska byggas om, och där kreativitet och skapande kommer att utgöra en viktig del av hela gatans utformning. Den blå markeringen på kartan nedan visar var Badgången i Sickla ligger. Kommunens ambition är att utveckla ”Badgången i Sickla” till en fin plats med mycket grönska och en trevlig gångväg mellan Gillevägen och Sickla strandpark.

Området

Den berörda platsen utgörs idag av en smal gångväg mellan två bostadskvarter med bommar mot Gillevägen. På ömse sidor om gångvägen finns mindre gräsytor som är dåligt nyttjade och ger ett överblivet eller nästan övergivet intryck. Den kommunalägda marken är cirka 10 meter i bredd på det smalaste stället. Området är markerat nedan i blått. Den orangea stjärnan nere till vänster markerar Sickla badplats.

Gestaltning och process

Tre skisser togs fram. De visar hur entrén, som omfattar gångväg och angränsande ytor ned mot Sickla strandbad, skulle kunna utformas. Det vinnande förslaget ska fungera som underlag för att skapa en mer inbjudande och spännande entré till badplatsen och ge platsen en starkare identitet.

Förslagens innehåll är inte styrt utan kan utgöras av till exempel belysning och växtlighet.

  1. Tre skissförslag togs fram och lämnades in i november 2016.
  2. Tidig vår 2017 röstade Nackaborna fram en vinnare av de tre förslagen.
  3. Det vinnande skissförslaget, och övrig mark som ingår i ytan, projekterades av Nacka kommuns konsult. Ett förfrågningsunderlag togs fram.
  4. Vid ett möte med de boende våren 2017 inhämtades synpunkter och reflektioner, som tas med i den fortsatta planeringen.
  5. Arbetet med Badgången var planerat till hösten 2018. Ombyggnaden flyttas fram till år 2021 på grund av att Ellevio planerar att dra en kabel i området. Av tre möjliga alternativ landade huvudspåret för kabeldragningen i det aktuella området. Detta var inte känt när planerna med att utveckla Badgången inleddes.
    Obs! Informationsbrevet till de boende, daterat 181030, har uppdaterats med ändrade ordval.

Här kan du se det underlag som planeras (PDF-dokument, 5,8 MB)

Informationsbrev till boende runt Badgången 170621  (PDF-dokument, 109 kB)

Informationsbrev till boende runt Badgången 170925  (PDF-dokument, 76 kB)

Informationsbrev till boende runt Badgången 180131  (PDF-dokument, 242 kB)

Informationsbrev till boende runt Badgången 180427  (PDF-dokument, 84 kB)
Illustrationsplan Sickla strandbad (PDF-dokument, 13,5 MB)

Informationsbrev till boende runt Badgången 181030 (PDF-dokument, 86 kB)

Sidan uppdaterades: