Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka får unika betongsuggor genom designtävling

Nu bjuder kommunen in konstnärer till att utforma en Nackaspecifik betongsugga. Betongkonsten ska fånga Nackas karaktär, bidra till en positiv känsla och förmedla platsens själ.

Stockholms betongsugga som föreställer ett lejon.betongsugga_stockholm_670x290px.jpg
– Det byggs mycket på flera håll i Nacka och vi har ett ökande behov av att skapa säkra allmänna platser och gång- och cykelvägar med hjälp av fler betongsuggor. Vi vill samtidigt passa på att göra något extra för medborgarna och ta fram mer konstnärligt utformade betongsuggor, säger Tove Grönwald, landskapsarkitekt, Nacka kommun.

Tanken är att betongsuggan ska passa in i Nackas alla kommundelar och användas både på offentliga platser och som traditionellt trafikhinder vid exempelvis avstängningar.

Andra kommuner som också har satsat på unika betongsuggor är till exempel Visby som har ett får, Stockholm som har ett lejon, Göteborg som har en ejder och Orsa som har en dalahäst.

Invigning våren 2021

Konstnärer bjuds in till en designtävling för att ta fram ett betongobjekt som är unikt för kommunen. Efter att designförslag kommit in och prototyper i skala 1:10 av de tre bästa förslagen tillverkats utses det vinnande förslaget i december 2020. Sedan tillverkas ett antal Nackaspecifika betongsuggor som invigs våren 2021. Första exemplaret ställs ut vid stadshuset, därefter placeras de ut i kommunen vartefter de gjutits. Kommunen satsar totalt en miljon kronor på projektet.

– Nu hoppas vi att många konstnärer anmäler sig! Det ska bli väldigt spännande att se vilka förslag som kommer in. Ambitionen är att ta fram en unik betongsugga som kan placeras på centrala platser där många medborgare rör sig dagligen. Förhoppningen är att den ska bidra till att stärka Nacka kommuns identitet och öka trivseln, säger Fredrika Friberg, stadskreatör, Nacka kommun.

Projektet är en del av Konsten att skapa stad, som står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen.

Vill du delta i tävlingen?

Är du konstnär och är intresserad av att delta i tävlingen, ansök till Nacka kreatörspool senast den 31 maj så får du tillgång till en mer utförlig beskrivning av uppdraget.

Sidan uppdaterades: