Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Partnerskap Konsten att skapa stad

Partnerskap Konsten att skapa stad är en partnergrupp mellan byggaktörer, företagare och Nacka kommun med syfte att medvetandegöra, inspirera, utbyta erfarenheter och inte minst agera för en levande och berörande stad. Vi blåser liv i de bästa idéerna helt enkelt!

Bakgrund och behov

Partnerskap Konsten att skapa stad möter ett behov av en plattform för ett starkare samspel och utbyte mellan kommunen, byggaktörer och det övriga näringslivet i frågor som rör utvecklingen av det goda samhället och framtidens Nacka. Det här partnerskapet erbjuder en möjlighet skapa ett långsiktigt tänk för insatser inom ramen för Konsten att skapa stad samt hitta bra och smarta former för finansiering och genomförande. Det är bra för alla om vi blir fler som tillsammans arbetar för skönhet i staden och gör attraktiva aktiviteter som uppmärksammar Nacka.

Innehåll?

 • Den stora bilden - ser vi samma sak? Vilken berättelse skapar vi?
 • Hur möter vi utmaningar före, under och efter byggtiden? Hur skapar vi magi och positiva snackisar?
 • Långsiktig planering! Hur ser en smart treårsplan ut?
 • Skapa action här och nu. Gå från idé till handling snabbfotat, lättsamt, berörande och galet roligt!
 • Lära känna varandra. Det blir lättare att lösa svårigheter och skapa bra saker tillsammans när personen och professionen får plats bredvid varandra.
 • Dela bra fakta. Du vill ju veta varför den plats du valt är bästa möjliga! Hur mycket väger överdäckningen? Vilken internationell konstnär har skapat konstverket i stadsparken?

När och var ses vi?

Frukostträffar fyra gånger om året, från 07.30 till 09:30.

Höstens träffar är planerade till 11 oktober och 28 november.

Hur?

Partnerskapsträffarna har två delar - A & B.

A) FRUKOST & FRAMGÅNGSHISTORIER
Nätverkande över frukost och inspirierande och motiverande framgångshistorier från Sverige och världen. Även korta inspel av kreatörer med egna intressanta förslag.

B) FÖRSLAG & FÄRDPLAN
Arbete i små områdesbaserade grupper, där vi samlar byggaktörer och närings- idkare med intresse av samma plats. Vi identi erar gemensamma utmaningar, diskuterar förslag, gör prioriteringar och en färdplan, som vi sen driver vidare.

Eftersom vi inte kan täcka in alla platser i Nacka varje gång väljer vi ut ett antal områden. Vid minst ett av årets fyra tillfällen kommer det område som du är mest intresserad av att tas upp. Input från kommunen och medlemmarna styr valet av plats.

UPPLÄGG

07:30 A) FRUKOST / nätverkande

08:00 A) FRAMGÅNGSHISTORIA / verktyg och modeller för framgång

08:30 B) FÖRSLAG & FÄRDPLAN / utmaningar, samverkanspartners etc

09:30 AVSLUT

Vilka är med i partnerskapet?

Innovativa och modiga chefer och ledare med beslutsmandat i frågor som rör insatser och aktiviteter för en levande stad i den anda Konsten att skapa stad står för. Du är till exempel affärsutvecklingschef, marknadschef, planeringschef, centrumchef eller liknande. Är ni ett minde bolag kanske du är vd. Framför allt är du en person som vill vara med och utveckla det goda samhället och ser nyttan av att samverka i grupp.

På träffarna deltar också medarbetare från Nacka kommun, såsom projektchefer, direktörer, stadsarkitekt och stadskreatör.

MEDLEMSSKAP OCH PRIS

Att vara medlem i Partnerskap Konsten att skapa stad kostar för år 2018 fyratusen (4000) kronor + moms.

I priset ingår ett årligt medlemskap i Partnerskapet med fyra spännande och innehållsrika träffar där vi tankar idéer, inspiration och energi och smider smarta planer.

Webbformulär för ansökan om att bli medlem

Organisation och värdskap

Partnerskapet drivs av Nacka kommun genom Konsten att skapa stad. På partnerskapsträffarna kommer lämpliga tjänstepersoner medverka såsom projektledare, projektchefer, stadsarkitekt, stadskreatör, direktörer, enhetschefer med flera.

Partnerskapet är inte ett forum för enskilda förhandlingar mellan byggaktörer och kommunen, utan en ren spelplan för generering och beslut av gemensamma insatser och aktiviteter inom konceptet Konsten att skapa stad. Läs om konceptet här.

Bild från installationen "Ljustrådar på Nya gatan" som med ljus och ljud gestaltar framtidens kvarter. Framtagen i samspel med Svea Fastigheter, Botrygg och Wästbygg. Läs mer om Ljustrådar här.

Fråga dig själv

 • Vad skulle hända med företagandet, fastighetsägare och kommunen om vi lyste upp Nacka vintertid med ett tema i ljus likt framgångsreceptet Jul på Liseberg eller Vinterljus i Linköping? Källa: https://www.liseberg.se/jul-pa-liseberg/. http://www.linkoping.se/vinterljus
 • Hur påverkas känslan, upplevelsen, attraktionskraften och platsens marknadsföring när internationell, kvalitativ offentlig konst präglar Nacka stad och hela Nacka?
 • Om vi tog fram ett framgångsrecept likt Open Art i Örebro, hur skulle det i så fall påverka medborgarna och Nackas attraktionskraft? Källa: Open Art i Örebro
 • Hur matchar vi på ena sida tomma lokaler i ägo av kommun eller privata fastighetsägare med å andra sidan behov av lokaler hos de kreativa näringarna?
 • Hur skulle det gynna nackabor, företagare och fastighetsägare om vi hämtade inpiration från framgångsreceptet Sommartorsdagar i Borås?

Med partnerskapet vill vi dryfta dessa och liknande idéer och komma fram till vilka aktiviteter som kan sätta Nacka på kartan och göra Nacka kommun attraktivare, skönare, hållbarare och mer berörande.

Film från invigningen av Lilla Kvarnholmen hösten 2017 - ett resultat av KOLIBRI (kollaborativ gestaltning) på Kvarnholmen i Nacka.
Läs mer om KOLIBRI

Citat

“Det är inte våra bostäder som går upp i värde, utan tillgången till vackra offentliga platser, kommunikation, skolor och service som höjer bostadens värde”
Indy Johar, arkitekt och grundare av Project 00 och Dark Matter Labs.

“Om vi inte kan bestämma oss för vad som är vackert så kan vi väl berätta vad som är fult (vad vi inte vill ha i staden)”
Emma Jonsteg, vd och grundare av Utopia Arkitekter

“Om vi planerar för att det ska ta ett år så kommer vi att hitta anledningar till att inte genomföra det. Så då säger jag, låt oss göra det på lördag!”
Jason Roberts, grundare The Better Block Project.

"Jag tror att Nackaborna behöver få tillgång till sin stad, redan innan den är här."
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun

Bild på Skanskas snygga bidrag i Nacka T-rally (lådbildrally med T-vagns-tema) som gick av stapeln 6 juni 2017.
Läs mer om Nacka T-rally

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta genast Fredrika Friberg!

Fredrika Friberg

Stadskreatör

Partnerskapet har också en facebookgrupp

Sidan uppdaterades: