Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Torsdag den 14/11 kommer vi ha viss påverkan på Bygglovs e-tjänster. Planerat systemunderhåll pågår mellan 08.00-14.30.

Wall Street Nacka - when art is the gold!

Wall Street Nacka är en medskapande internationell muralmålningsfestival i världsklass som ska genomföras 1-15 september 2019. Wall Street Nacka - HELA världen till HELA Nacka. Wall Street Nacka - när konsten är guldet. Wall Street Nacka - purpose over profit.

Världens mest intressanta muralmålare till Nacka i september 2019

Wall Street Nacka är en internationell muralmålningsfestival som bjuder in konstnärer och kreatörer från hela världen att delta i förvandligen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen handlar om gatukonst i form av kvalitativa muralmålningar, och kan även innehålla ljusinstallationer för att skapa en konstnärlig berättelse på en "wall" eller en "street". Många platser vinner på ljus, i synnerhet tunnlar, varför vi tycker det är en bra kompletterande ingrediens. Konstverken kan vara tillfälliga installationer eller mer permanenta, beroende på vad som lämpar sig för platsen.

Vilka områden i Nacka gäller det?

Festivalen inkluderar hela Nacka. Hela världen kommer till hela Nacka! Vi kommer få se nya konstverk växa fram både inom det område som skall bli Nacka stad (västra Sicklaön), i Nackas olika lokala centrum, och även på andra mer lokala platser i övriga Nacka.

Vad är syftet med festivalen?

  • Få fram offentliga konstverk i hela Nacka av högsta kvalitet på platser där det behövs och bidrar till förbättrade utemiljöer.
  • Öka tryggheten, trivseln och säkerheten i den offentliga miljön.
  • Stärka Nacka som kulturstad.
  • Bidra till utvecklingen av hela Nacka och stärka arbetet för det goda samhället där människor trivs och mår bra.
  • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att bo på och besöka genom att öka antalet goda gestaltade livsmiljöer.
  • Öka Nackas attraktivitet som en bra plats att investera och driva företag i.
  • Förtydliga och illustrera själen och identiteten på olika platser.

DNA / Kod / Kultur

Ingenting är helt svart-vitt, men för att förtydliga vad det är vi vill uppnå med Wall Street Nacka har stadskreatör Fredrika Friberg skrivit en "programkod" som står för den DNA som styr innehållet i arbetet med festivalen. Det finns många gamla associationer till vad måla på en vägg betyder i en stad. Många tänker på olagligt klotter, och det är inte något vi vill ha eller uppmuntrar. Wall Street Nacka handlar om att måla kvalitativa konstnärliga bilder på murar och väggar. Målningarna skall ha ett tydligt syfte och innehåll som är förankrat i platsen och hos männskorna som vistas där. Bilden nedan visar DNA-koden (ny) för själva festivalen, dvs i vilken riktning vi vill gå med Wall Street Nacka. Självklart behöver konst också få innehålla samhällskritik. Frågan vi vill ställa oss är på vilket sätt den framförs, och med vilken respekt och medvetenhet dialogen förs.

Muralmålningar? Graffiti? Klotter? Vad är skillnaden?

Mural betyder vägg eller mur. Muralmåleri handlar således om att måla på en vägg eller en mur. Nacka Wall Street handlar om att skapa runt 20 stycken lagliga och kvalitativa målningar på broar, väggar, vägar eller murar i Nacka med hög konstnärlig ambition och mästerlig förmåga. En muralmålningsfestival helt enkelt!

Ordet graffiti kommer från grekiskans ”graphein” som betyder skriva. Wall Street Nacka är inte en graffitifestival, även om det finns många skickliga mästare även inom graffitikonst.

Olagliga grafittiverk utan konstnärlig ambition och höjd kallas klotter. Olagliga muralmålningar utan konstnärlig ambition och höjd kallas också klotter.

Vad kostar det? Vem betalar?

År 2017 startade Partnerskap Konsten att skapa stad - en partnergrupp mellan byggaktörer, företagare och Nacka kommun med syfte att medvetandegöra, inspirera, utbyta erfarenheter och inte minst agera för en levande och berörande stad. Partnerskapet som idag har cirka 40 medlemmar arbetar för att skapa ett långsiktigt tänk för insatser inom ramen för Konsten att skapa stad samt hitta bra och smarta former för finansiering och genomförande. Wall Street Nacka är förankrat inom Partnerskapet och stödjs av dess medlemmar. Flera har redan bestämt sig för att medverka, t ex Atrium Ljungberg som vill göra ett par muralmålningar i Sicklaområdet där de har flera fastigheter. Ca 15 privata byggaktörer kommer medverka i Wall Street Nacka.

Den byggaktör eller annan näringsidkare eller bostadsrättsföring eller annan aktör som har en vägg, tunnel, mur eller liknande som de vill ska ingå i Wall Street Nacka - finansierierar själva den konstnärliga insatsen och bidrar öven med medel till övergripande projektledning och kommunikation.

Gör kommunen några egna muralmålningar?

Kommunen planerar genomföra 5-10 egna muralmålningar och/eller ljusinstallationer fördelat på platser över hela Nacka och har avsatt 2 500 000 (två och en halv miljon kronor) för genomförande av dessa. Medlen skall förutom konstnärsarvoden och material även täcka kostnader för projektledning, kommunikation, tillstånd mm.

Kommunen har börjat identifiera platser runt om i Nacka som skulle passa Wall Street Nacka. Ett exempel är tunneln i Orminge enligt nedan, som skulle må bra av en uppiggning.

Nacka kommun har också nyligen genomfört ett antal förbättringar i tunnlar och på murar. Ett exempel är ljusinstallationen WhiteOut i Sickla och muralmålningen TaPlats i Järla. I Fisksätra har konstverket Noorsken av Andreas Blom förbättrat en av tunnlarna (bild nedan).

Hur många muraler kan det bli totalt?

Vi siktar på genomföra totalt 20 muralmålningar 2019 fördelat över hela Nacka. Vid mycket stort intresse att delta bland privata byggaktörer kan totala antalet muralmålningar 2019 öka något.

Hur leds arbetet?

Nackas stadskreatör Fredrika Friberg är initiativtagare till muralfestivalen och ansvarar övergripande för ledning, styrning och kvalitetssäkring. Erfarna operativa projektledare inom området gatukonst får i uppdrag att sköta kontakterna med artisterna och genomförandet av målningarna.

Byggaktörer eller fastighetsägare såsom bostadsrättsföreningar eller andra aktörer kan också själva sköta genomförandet av en muralmålning eller ljusinstallation, och ändå ingå i konceptet Wall Street Nacka för gemensam kommunikation, marknadsföring och varumärke.

Hur hittar ni muralmålarna?

Genom vårt breda nätverk av aktörer över hela världen vaskar vi fram rätt konstnär för respektive vägg. Vi avser också kommunicera mycket genom sociala medier, vilket kommer göra det möjligt för okända talanger att synas och få chansen att ta plats.

Om du har förslag på muralmålare som du skulle vilja se göra ett verk inom ramen för Wall Street Nacka, och som passar konceptet utifrån given DNA-kod ovan, kan du gärna maila stadskreatör Fredrika Friberg (kontaktuppgifter nedan). Bifoga websida och andra lämpliga länkar samt gärna en kort motivering.

Hur väljs väggar och murar för konstverken?

De väggar och murar som finansieras av byggaktörer väljs ut av byggaktörerna i dialog med kommunen. Målningar som ändrar fasadens uttryck behöver bygglov och är mer osäkra kort, medan t ex tunnlar och murar i betong oftast inte behöver bygglov. Bygglov är således ett kriterium. Andra kriterier som påverkar val av plats är t ex: Att det inte finns några planererade underhållsarbeten inom överskådlig tid; Hur många människor som rör sig där; Hur strategiskt viktig platsen är; Hur mörk, ful och otrygg platsen är; Om det redan finns el framdraget i närheten för ljussättning. Det är dyrt att dra fram el. Sist men inte minst är frågan om det behövs TA-planer eller ej viktig. TA-planer, eller trafikavstängningsplaner som det heter, innebär planer för att stänga av eller leda om gång-, cykel- och/eller biltrafik. Det kan vara omständigt och mycket dyrt. Vi vill inte lägga för mycket resurser på TA-planer och omledning av trafik.

Om du har förslag på väggar, murar, tunnlar eller platser du tycker ska ingå i Wall Street Nacka, kan du maila stadskreatör Fredrika Friberg (kontaktuppgifter nedan). Var då tydlig med plats och adress, bifoga foto och karta, information om vem som äger den yta det gäller samt gärna en kort motivering.

Hur kvalitetssäkrar ni muralmålningarna?

Samtliga tillkommande muralmålningar skall vara av hög kvalitet i genomförande och uttryck. För att säkerställa kvaliteten hos både de kommunalt och privat finansierade muralmålningarna avser kommunen delvis arbeta medskapande i dialog med de som ska vistas i närheten av verket, t. ex. boende, besökare, byggaktörer och andra aktörer som verkar i aktuellt område.

Kommunen avser också upprätta grundläggande gemensamma förhållningsregler (t ex DNA kod) för medverkan i Wall Street Nacka samt involvera extern konstnärlig kompetens i olika typer av jurykonstellationer.

Varför heter festivalen Wall Street Nacka?

För att skapa hög kvalitet som möjligt, och för att utmana våra invanda perspektiv, vill vi bjuda in hela världens mest intressanta muralmålare till Nacka, och då är det naturligt att använda engelska som språk. Festivalen handlar om gatukonst - att skapa konstnärliga berättelser på en "wall" eller en "street".

Kopplingen till börsmarknaden Wall Street i New York handlar om att vi lever i en värld i förändring, där vissa gamla värderingar och prioriteringar är på väg att dö ut. Många har t ex tröttnat på det spel som går ut på att "störst hög med pengar vinner". Allt fler ser och prioriterar nya värden av djupare mening och syfte. Wall Street Nacka sätter inte kommeriella vinstintressen i centrum, utan här är det de kvalitativa konstnärliga berättelserna som är det värdefulla guldet. Wall Street Nacka - when art is the gold, är vår devis. Vi lyfter fram "purpose" före "profit". Vi gör det här för att människor som bor, verkar och besöker Nacka ska trivas, utvecklas och må bra. Detta förhållningssättet gäller inom ramen för Wall Street Nacka både kommunen och de privata byggaktörerna.

Har någon gjort något liknande förut?

En bra nationell referens är framgångskonceptet NoLimit i Borås som genomfört tre street art festivaler med lyckat resultat. Fyra av tio besökare kom till Borås med huvudsyfte att besöka NoLimit. 75% av alla besökare kände till NoLimit innan de kom dit. För 99,7 % av boråsarna har No Limit uppfyllt HÄR kan du hitta mer statistik från NoLimit som i siffror visar hur de lyckas.

Blir det fler festivaler i Nacka?

Wall Street Nacka är tänkt som en återkommande internationell muralmålningsfestival med ett första genomförande september 2019. I den långsiktiga planeringen finns tankar om att genomföra nästa festival år 2021, och sedan vartannat år fram till år 2030. Beslut om ytterligare festival görs efter analys och utvärdering av den inledande festivalen 2019.

Kontakt

Frågor kan du ställa till Nackas stadskreatör Fredrika Friberg på fredrika.friberg@nacka.se

Följ Wall Street Nacka på sociala media

  • Instagram / WallStreetNacka
  • Web / www.wallstreetnacka.com - här kan du se alla väggar, murar, artister och det kalendarium med seminarier, guidade turer och annat som händer under festivalen.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.