Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Wallstreet 2025

Sommaren 2025 deltar Nacka kommun, tillsammans med flera andra kommuner, i konstfestivalen WALLSTREET. Under den tiden kommer offentliga platser att fyllas med många spännande konstupplevelser.

WALLSTREET, som sommaren 2025 genomförs i Nacka kommun för tredje gången, är en uppskattad konstutställning i det gemensamma stadsrummet. Genom muralmålningar, skulpturer och annan konst visar festivalen konsten och kulturens betydelse i en föränderlig stadsmiljö och bidrar till platsers attraktivitet och identitet.

Vill du vara med i festivalen?

Är du yrkesutövande konstnär och har färdiga offentliga verk i ateljén eller i förråd? Fram till 31 december 2024 kan du lämna in ditt bidrag till WALLSTREET. Alla verk ska klara utomhusmiljö då WALLSTREET är en ren utomhusfestival. Totalt kommer upp till 1000 offentliga verk att visas upp under WALLSTREET – skulpturer, tillfällig arkitektur, muralmåleri med mera – varav upp till hälften beräknas tillkomma via ansökningen Open Call. Läs mer om Open Call och gör en ansökan.

WALLSTREET

Arrangör av Wallstreet Stockholm är den politiskt neutrala ideella organisationen ”Storstockholm Konst & Arkitektur” med säte i Stockholm. Organisationens syfte är att bedriva en verksamhet som stärker och stödjer en positiv stads- och samhällsutveckling av offentliga platser i Stockholms län. Verksamheten har fokus på delaktighet, medskapande, konst, kultur och arkitektur som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet.

Läs mer om konstfestivalen Wallstreet

Sidan uppdaterades: