Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Kungsmontage får bygga i Kvarteret Brytaren mindre

Nu är den andra markanvisningen i centrala Nacka avgjord och den här gången har såväl tomträttsavgäld som gestaltningsförslag tagits med i bedömningen. Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre på Nya gatan i Nacka stad. Anvisningen omfattar cirka 110 hyresrätter samt lokaler.

- Intresset för markanvisningen har varit stort, säger Therese Rosberg, projektledare på Nacka kommun. Nacka är spännande, här händer mycket och det går snabbt. Många vill vara med där vi bygger Nacka stad, längs den nya tunnelbanesträckningen till Nacka centrum.

Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas en markyta som möjliggör för omkring 110 hyresrätter (cirka 9 000 BTA) och cirka 900 BTA lokaler. Bolaget ska efter upprättade avtal erlägga en tomträttsavgäld om 407 kr/kvm per ljus BTA bostad.

Förslag till gestaltning, Värmdövägen. Bild: Enter arkitektur

En nyhet i denna tävling var att gestaltningsförslag och avgäldsnivå har bedömts lika i utvärderingen av anbuden. Nackaborna har också kunnat titta på och tycka till om de olika förslagen till gestaltning.

Förslag till gestaltning, Övre torget. Bild: Enter arkitektur

Detta är den andra markanvisningen som genomförs på Nya gatan, en del av Nacka stad. När Nya gatan är färdigbyggd kommer det att finnas cirka 800 bostäder här, fem minuter från den framtida tunnelbanestationen Nacka C och alldeles intill den nya stadsparken.

Förslag till gestaltning, Värmdövägen. Bild: Enter arkitektur

Av de 14 000 nya bostäder som planeras i hela Nacka stad ska totalt 4 600 nya bostäder ligga här i de centrala delarna.

Nya gatan ligger nära korsningen Vikdalsvägen och Värmdövägen, snett emot Nacka Forum.

Läs mer om markanvisningen här.

Sidan uppdaterades: