Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Parkeringsavgifter i Nacka stad för bättre framkomlighet

Den 1 december 2015 infördes parkeringsavgifter på kommunens gator i Nacka stad. Varför gjorde vi det och vilken effekt hade det på framkomligheten?

Främsta anledningen till att vi införde parkeringsavgiften var att boende haft svårt att hitta lediga parkeringsplatser i sitt närområde. Genom att införa avgiften skulle omsättningen på platser troligen öka och tillgängligheten bli bättre för dem som verkligen behövde platserna. Samtidigt infördes också boendeparkering för att de som bor i närheten skulle få möjlighet att parkera till ett reducerat pris. Förhoppningen var också att parkeringsplatserna skulle användas mer effektivt.

Nu har vi mätt effekterna av detta. Första mätningen gjordes hösten 2015, innan införandet av parkeringsavgift och den andra mätningen gjordes efter införandet under perioden januari-mars 2016. Mätningarna gjordes dagtid.

Här kan du se hur antalet lediga parkeringsplatser i Nacka stad förändrats efter att vi infört parkeringsavgifter.

Henriksdal, Ekudden, Atlasvägen och Alphyddan är ett urval av de områden där vi infört parkeringsavgifter. Avgiften har införts på alla kommunala gator i Nacka stad, även om vi inte visar alla områden i ett enskilt diagram. I diagrammet till höger visar vi samtliga kommunala gator i Nacka stad.

Som diagrammen visar så har antalet parkerade bilar minskat drastiskt och antalet lediga platser ökat i hela Nacka stad. I dag är det större omsättning på de platser som finns och andelen bilar som "långtidsparkerar" har minskat. De som bor i närheten har lättare att hitta parkering och bussens framkomlighet har förbättrats på de smala gatorna.

Sidan uppdaterades: