Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

De föreslås få bygga ca 200 bostäder i Orminge centrum

Nu står det klart vilka som föreslås få bygga i Nybackakvarteret i Orminge centrum. Det här är kommunens första markanvisning i området och den omfattar cirka 45 hyresrätter och 155 lägenheter med fri upplåtelseform, samt en förskola om 1 000 kvm.

Kungsmontage Entreprenad föreslås tilldelas en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om ca 45 hyresrätter. Bolagets anbud: Tomträttsavgäld: 367 kr/kvm per ljus BTA bostad. Bolaget tilldelas också förskolan. Tomträttsavgäld: 50 kr/kvm per ljus BTA.

Aros Bostadsutveckling föreslås tilldelas en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om ca 155 lägenheter, fri upplåtelseform. Bolagets anbud: 12 700 kr/kvm per ljus BTA bostad.

Orminge är stadsdelscentrum för kommundelen Boo och knutpunkt för nordöstra Nacka. Upp till 1400 nya bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, bytespunkt för bussar, ny infartsparkering och plats för kultur och rekreation finns med i planerna för Orminge centrum, som fyller 50 år 2017.

Orminge centrum ska vara tryggt, tillgängligt, levande och attraktivt för boende, besökare och företag. Det ska bygga vidare på och utveckla Orminges karaktär och identitet. Så lyder visionen i planprogrammet för Orminge centrum.

– Nu tar vi ett stort steg framåt i utvecklingen av Orminge och ett ännu attraktivare centrum, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Det är viktigt att vi både bygger bostäder och skapar möjligheter för handel och service i alla lokala centrum.

- Vi kommer att skapa kvalitativa hyresbostäder med en långsiktig förvaltning i Nacka. Det är ett av våra mål som infrias när vi får förmånen att etablera oss som fastighetsförvaltare i vår hemkommun, säger Mi Sundquist, Kungsmontage Entreprenad.

- Vi är glada att få ytterligare fotfäste i Nacka, särskilt nu när
kommunen växer och utvecklas så kraftigt. Vi ser långsiktigt på vårt engagemang och positivt på möjligheterna i kommunen, säger Samir Taha, Aros Bostadsutveckling.

Försäljningen av mark i Nybackakvarteret ger Nacka kommun en intäkt på cirka 200 miljoner kr. Marken för hyresrätter upplåts med tomträtt. Tomträttsavgälden kommer att ge kommunen en årlig intäkt på 1,7 miljoner kr.

Tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsen 29 augusti.

Läs mer om Nybackakvarteret här.

Sidan uppdaterades: