Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Markanvisning i Orminge centrum: Ett 60-tal bostäder, handel och parkering

Nu är det dags för den andra markanvisningstävlingen om bebyggelse i framtidens Orminge centrum. Den här gången handlar det om ett parkeringshus med bostäder och handel.

Upp till 1 400 nya bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, bytespunkt för kollektivtrafik, ny infartsparkering och plats för kultur och rekreation finns med i planerna för Orminge centrum, som fyller 50 år 2017.

Området som ska markanvisas ligger mellan Kanholmsvägen i öster, Utövägen i norr och en panncentral i väster, mitt i centrala Orminge. Det är nära till centrumhusets affärsutbud, bussar till Stockholm och Värmdö samt Centrala parken.

Anbudet omfattar 6 000 BTA bostäder, det vill säga cirka 60 lägenheter. Vidare 3 000 BTA handel samt infartsparkering för 400 bilar.

Anbudstiden pågår mellan 5 september och 21 oktober.

Detta är markanvisningstävling nummer två om bebyggelse och utveckling i framtidens Orminge centrum. Den första tävlingen genomfördes under sommaren och beslut har nyligen fattats om tilldelning.

Läs mer om markanvisningen här.

Kontaktperson på kommunen är Johan Buhre.
Frågor och synpunkter hänvisas till parkeringshuset@nacka.se

Sidan uppdaterades: